Aktuelt
Nyheder

Folkekirken i nyt samarbejde om at  uddanne mentorer

Folkekirken, Røde Kors og Job & Integration i Aabenraa er gået sammen om et nyt projekt, der skal støtte flere til at kunne gøre en forskel for familier og enkeltpersoner, som mangler sociale netværk og kontakter til det danske samfund. I et parallelt spor etablerer Røde Kors, sognet og kommunen et nyt fælles mødested under navnet "På tværs".

Det er lettest at få god retning på sit liv, hvis man kender nogen, der kan bakke op med indgange til og viden om samfundet. 
Det er der mange både nye danskere og andre nye i Aabenraa, der ikke har.
Med det i tankerne har Aabenraa Sogn fundet sammen med Job & Integration i Aabenraa Kommune og Røde Kors om et nyt tilbud med titlen "På tværs". Det er et mødested, hvor man en gang om måneden hen over hele foråret både møder nye mennesker, som man spiser og synger sammen med, og derefter lytter til et aktuelt indlæg om et måske svært forståeligt hjørne af det danske samfund. Det kan f.eks. være, hvordan man har store børn i Danmark, hvordan reglerne er for familiesammenføring, hvordan man får pengene til at slå til og samtidig lever sundt, eller hvad forældreintra på børnenes skole er for en størrelse. 
De månedlige møder skal skiftevis finde sted i Sct. Nicolaihuset i Aabenraa og i Høje Kolstrup Kirke - første gang allerede søndag den 12. februar kl. 14 i Nicolaihuset, Sct. Nicolaigade 21, Aabenraa. Da er det "faglige indlæg" ved Kristian Jørgensen, kontorleder for Job & Integration, der fortæller om gældende lov for nydanskere.
Læs om første mødes praktiske detaljer i invitationen her.  
Alle På tværs-arrangementerne vil fremgå af kalenderen her

Nyt mentor-projekt
Det andet nye tilbud sigter mod at uddanne 25 mentorer, der både kan være hinandens netværk og bygge bro mellem de nye naboer og deres nye tilværelse i Danmark. 
"Vi oplever alt for tit, at frivillige falder fra, fordi opgaven bliver for stor, og de kommer til at stå for alene med den. Disse frivillige vil vi gerne danne erfa-grupper omkring. Samtidig vil vi støtte dem med viden og supervision, som de fagligt kan bruge som mentorer," siger Birgitte Wiedemann Daabeck, asylkoordinator i Haderslev Stift.
Det nye mentor-netværk mødes til første kursusforløb den 13. og 14. marts kl. 17-20 i Høje Kolstrup Kirke, Lergård 4, Aabenraa. Underviser er Ulla Sørensen, som er professionel underviser i mentorforløb både på frivilligheds- og virksomhedsniveau. 
Interesserede kan kontakte sogne- og asylpræst i Aabenraa Sogn, Eva Wiwe Løbner på mail: ewl@km.dk, eller asylkoordinator i Haderslev Stift, Birgitte Wiedemann Daabeck på mail: bwd@km.dk. Der er plads til 25 deltagere på forløbet, og man får besked, om man er optaget.
Læs her mere om både På Tværs pg mentorkurset.

Mentorerne forventes at investere et antal timer om måneden i selve mentor-opgaven. Mentorerne forventes desuden at deltage i På tværs-arrangementerne, som i øvrigt er åbne for alle interesserede.