Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2024
Nyheder

Stifter etablerer nyt kirkemusikalsk center

Haderslev og Ribe Stifter stifter et nyt kirkemusikalsk center, hvor der årligt vil blive arrangeret tre temadage for kirkemusikere. 

Af Helle Nordentoft-Christensen, Ribe Stift.

Med stor glæde kan vi annoncere etableringen af Kirkemusikalsk Center Syd, støttet af Ribe og Haderslev Stifter. Centeret henvender sig til kirkemusikere, herunder organister, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkesangere og korledere. Formålet er at skabe et kollegialt forum, hvor fokus er på socialt og fagligt fællesskab samt erfaringsdeling. Som et pilotprojekt over tre år bliver der arrangeret tre kirkemusikalske temadage årligt forskellige steder i Ribe og Haderslev Stifter.

Organist og korleder i Grene Sogn, Christine Toft Kristensen, er initiativtager til projektet.

Hvad fik jer til at ansøge stiftsrådene om midler til dette nye center?
- Det er et behov, der er vokset over tid. Vi har i flere år talt om, hvor vigtigt det er for kirkemusikere at have et sted, hvor vi kan mødes og dele vores erfaringer. Kirkemusik er en særlig disciplin, som kræver både faglig dygtighed og social forståelse. For at kunne realisere et forum, hvor kirkemusikere af alle slags kan mødes på tværs af sognegrænser, uddannelsesbaggrund, stillingsstørrelse og faglige særinteresser, var det oplagt at søge midler i stiftsrådene. Vi ønskede at skabe et rum, hvor vi kan inspirere hinanden og styrke vores faglige netværk, forklarer hun.

Hvorfor er det nye center vigtigt, og hvordan adskiller det sig fra de andre tilbud, der findes på samme område?
- Kirkemusikalsk Center er vigtigt, fordi det udgør en ramme om et kollegialt forum med fokus på erfaringsdeling, socialt samvær og fagligt fællesskab. Det er en mulighed for kirkemusikere til at mødes og diskutere de unikke udfordringer og muligheder, vi står overfor i vores arbejde. Deltagerne kan være med til at præge indholdet af temadagene, hvilket gør, at vi kan fokusere på de emner, der virkelig betyder noget for os.

Temadagene udbydes ikke af en uddannelsesinstitution eller en fagforening, men af stifterne, som er de ansattes arbejdsgiver. 

- Derved adskiller tilbuddet sig fra andre lignende tilbud. Det giver os en enestående mulighed for at skabe indhold, der er direkte relevant og anvendeligt i vores daglige arbejde, siger Christine Toft Kristiansen.

Mål for de næste tre år

Centeret er et pilotprojekt der løber over tre år: hvad er jeres mål at opnå på disse tre år?

- Vi har store ambitioner for de næste tre år. Det er håbet, at kirkemusikere i de to stifter bliver opmærksomme på projektet og bakker op om de forskellige temadage - og selvfølgelig får udbytte af dem. Vi ønsker at skabe en stærk og sammenhængende kirkemusikalsk kultur, hvor vi kan lære af hinanden og styrke vores fælles faglighed. Vi håber, at dette projekt vil inspirere til nye initiativer og samarbejder, der kan løfte kirkemusikken i hele regionen.

Stor glæde og taknemmelighed

Hvad følte du, da I fik projektet godkendt af de to Stiftsråd?

. Vi følte en stor glæde og taknemmelighed, da projektet blev godkendt. Det var en stor anerkendelse af det arbejde og de visioner, vi har lagt i dette projekt. Vi ser frem til at se, hvordan Kirkemusikalsk Center Syd kan bidrage til at styrke og udvikle kirkemusikken i vores stifter.

Første temadag til efteråret

Kirkemusikalsk Center Syd afholder sin første temadag fredag den 25. oktober kl. 10-15 i Nørremarkskirken i Vejle. 

Tilmeldingen er åben og kan ske ved at klikke på dette link

Haderslev og Ribe Stifter glæder os til at byde alle interesserede kirkemusikere velkommen til en dag fyldt med inspiration, fællesskab og faglig udvikling.