Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2023
Nyheder

Tema-dag for præster om drop-in-dåb

På tema-dagen er der bl.a. foredrag om Luthers dåbsforståelse og fælles samtale om praksis ved drop-in-dåb.


Drop-in-dåb tog sin begyndelse i 2017 på Vesterbro, da nogle præster flere gange havde mødt mennesker, der ønskede at blive døbt i en anderledes gudstjenesteramme. 

I dag er der drop-in-dåb mange steder i landet og flere steder i Haderslev Stift. Ofte er det mennesker, der længe har gået med ønsket om at blive døbt, der kommer til drop-in-dåb. Der er bl.a. også kommende konfirmander, der synes, det er rart at blive døbt i en ramme, hvor man ikke er så udstillet som til søndagens gudstjeneste. Det har vist sig, at man på en enkel måde stadig kan gøre dåbshandlingen meget højtidelig og fuld af indhold, selvom formen er anderledes. 

Gennem oplæg og drøftelser vil vi på denne temadag forholde os til drop-in-dåb, dåbsforståelse hos Luther og i dag, samt dele erfaringer og udveksle ideer til form og indhold af drop-in-dåb her i stiftet. 

Tema-dagen finder sted i Hannerup sognegård, Prangervej 114, 7000 Fredericia.

PROGRAM: 
9.30: Ankomst og kaffe 
10.00: Velkomst, indledning og sang ved provst Ulrik Overgaard. 
10.15: Postdoc. Sasja M. Stopa, Afdeling for Teologi, Århus Universitet: At drukne i Guds nåde. Dåbsforståelsen hos Luther og i dag. For Luther er dåben dødelig alvor. I dåben drukner det gamle og syndige menneske og et nyt opstår i mødet med Guds frelsende nåde. Forestillingen om synd – selv hos det lille barn! – og understregningen af dåben som nødvendig for frelse er afgørende for den lutherske dåbsforståelse, men virker provokerende i dag. I foredraget drøfter jeg Luthers dåbsforståelse og lægger op til en diskussion af, hvordan vi i dag giver mening til dåben i en evangelisk-luthersk kirke. 
11.45: Frokost. 
12.30: Sognepræsterne Nikolaj Frøkjær, Kirsten Nielsen og Elin Skoven: Info om drop-in-dåb i stiftets provstier jvf. rapport 
13.00: Sognepræst Kirsten Nielsen: Kort oplæg til metode 
- derefter samtale i grupper om praksis ved drop-in-dåb. 
13.45: Afrundig og tak for i dag ved provst Ulrik Overgaard.

Klik på linket her for at tilmelde dig dagen (frist 18.9).