Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2023
Nyheder

Kolding Provsti har fået ny provst

47-årige Karina Dahlmann bliver pr. 1. februar ny provst i Kolding Provsti. Mød hende her.

Dahlmann

Karina Dahlmann tiltræder som ny provst i Kolding pr. 1. februar 2023.


I 2023 får stiftet ikke mindre end fire nye provster i henholdsvis Sønderborg, Kolding, Fredericia og Hedensted Provstier. Det første provsti, der får deres nye provst, bliver Kolding Provsti. 

Her tiltræder Karina Dahlmann per 1. februar 2023 som provst og sognepræst i Sct. Nicolai Kirke i Kolding. Som noget nyt har Kolding Provsti etableret en provstebolig på Heimdalsvej, hvor Karina Dahlmann flytter ind i løbet af februar. Den daglige gang får hun på provstikontoret på Ejlersvej 6.

Karina Dahlmann kommer fra et embede som sognepræst i Hannerup Kirke i Fredericia Provsti, hvor hun har været ansat siden 2006. Efter ca. 2½ to års ansættelse som overenskomstansat sognepræst blev hun flyttet over i den kirkebogsførende stilling i sognet som tjenestemand. Senere har hun desuden læst en diplom i ledelse, og har siddet i Fredericia Provstiudvalg i godt fem år. 

Karina Dahlmann er mor til tre børn på 19, 17 og 14 år. Og så er hun kendt som Fredericias hurtigste præst: Karina Dahlmann holder af at træne og har flere gange vundet det lokale Hannerupløb. 

Provsteansættelsen i Kolding Provsti har været længe undervejs, bl.a. fordi regeringsdannelsen og dermed også udnævnelsen af en ny kirkeminister trak ud.

- Vi er taknemlige over, at biskoppen har handlet hurtigt og vi glæder os til samarbejdet med vores nye provst. Det er en glædens dag, siger Erik Kring Olsen, der er formand for Provstiudvalget i Kolding.

Også formand for menighedsrådet i Sct. Nicolai Kirke, Hans-Kurt Gade, ser frem til  samarbejdet:

- Menighedsrådet ved Sankt Nicolai Kirke ser frem til at tage imod den nye provst som vi glæder os til at samarbejde med. Provsteindsættelsen af Karina Dahlmann finder sted i Sankt Nicolai Kirke søndag den 5. marts kl. 10.30, hvor alle er velkomne, siger Hans-Kurt Gade.

Fakta

10 spørgsmål til den nye provst

Nævn et af de bedste steder i Bibelen?
- Der er mange gode steder i bibelen. En af mine yndlingsberetninger er ”Vandringen til Emmaus”  (Luk. 24). Jeg synes, beretningen fortæller så godt, hvordan det er, når vi mennesker møder Gud eller evangeliet - nemlig, at vi ikke altid er så bevidste om, at Gud kommer os i møde i det, vi er i. Det kan blive åbenbaret for os i sakramenterne eller gudstjenestefejringen. 

Hvorfor blev du præst?
- Mødet mellem evangeliet og verden, kirken og mennesker har altid draget mig. Jeg var i praktik hos en præst i 10. klasse og er vokset op i en kirkelig kontekst, hvor jeg gik i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole. Mine forældre var meget praktiserende i deres tro, og vi bad bordbøn, sang salmer og holdt andagter derhjemme, så det har ligget i mig altid.

 

Hvis du ikke var endt med at læse teologi, hvad ville du så gerne have arbejdet med?

- Jeg har altid syntes, at præstegerningen var attraktiv, fordi man møder mennesker i alle livets situationer og alle aldre. Så jeg ville nok stadig have valgt et erhverv, hvor jeg havde mulighed for at møde mennesker på alle niveauer. Jeg tænkte meget over at bliver fysioterapeut, men jeg kan godt lide det brede spektrum af menneskelivet. Da jeg kom på højskole, blev jeg præsenteret for teologien og dogmatikken og det var så spændende. Det blev jeg nødt til at forfølge.  


Hvilke tanker gør du dig om din nye rolle som provst?
- Jeg ønsker at bidrage til et godt sammenspil i både provstiudvalg og menighedsråd og med ansatte, præster og frivillige. Jeg er en holdspiller af natur, men er ikke bange for at tage anførerbindet på om nødvendigt.

 

Er der noget, du vil være særligt opmærksom på som ny provst?
- Det vil ligge mig på sinde først at ”stikke en finger i jorden”, men ellers er jeg optaget af, at man skal få det bedste ud af det, de forskellige præster og menighedsråd har fokus på - og er motiveret af. Diversiteten og rummeligheden i folkekirken vil jeg gerne være med til bevare, samtidig med, jeg vil have fokus på, hvor der kan løftes i fælles flok med forskellige provstiprojekter - hvad Kolding Provsti jo allerede har en del af. 

Hvad oplever du som de største udfordringer ved at være menneske i dag?
- En af de store udfordringer er følelsen af utilstrækkelighed. I forhold til dette er evangeliets forkyndelse af nåden, men også Luthers tale om ”Simul justus et peccator”, afgørende. Luther siger, at vi på en gang er både synder og retfærdiggjort. Og i det ligger der, at det er et grundvilkår, at vi er skyldige som mennesker. Vi er ikke perfekte og bliver det aldrig, men vi bliver også tilgivet for det. Hvis vi accepterer det, kan vi også bedre leve med vores utilstrækkelighed.

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?
- Folkekirken har ikke kun een opgave, som er vigtig. Liturgidebatten og fornyelsen er vigtig for til stadighed at få mennesker i vores tid i tale og samtidig er den teologiske overvejelse ved ændring af liturgier essentiel. En anden vigtig opgave er arbejdsmiljøet i folkekirken. Og i forhold til den yngre generations fokus på miljøet, vores egen samvittighed og ud fra forvalterskabstanken i skabelsesberetningen, så er også folkekirkes grønne omstilling en uundgåelig opgave.

Hvilken salme holder du særligt af og hvorfor?
- "Vintræ og grene og frugt hænger sammen", fordi den både udtrykker tanken om vores fællesskab i Kristus, men også emmer af tilgivelser for det, vi ikke fik nået - og møder os i vor utilstrækkelighed. Jeg bliver taknemmelig for min kristne tro og kan leve højt en helt dag på at have sunget versene:
 

”Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv.

Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette motiv”
 

”Glæden er den, at vor Herre alene ved, hvor i verden han bedst får os brugt.

Glæden er den, at vi vokser som grene, næres af stammen og bærer dens frugt”

 

Hvordan lader du op?
- Jeg bruger tid med min familie og venner, ved at motionere (løb, svømning eller styrketræning) og læser bøger.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Jan Guillou: ”Dem der dræber sover aldrig” og ”Liturgi 2": Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger."