Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2023
Nyheder

Kirke fik 150.000 kr. tilbage efter registreringsfejl

Ved en tilfældighed opdagede menighedsrådet i Vammen Kirke i Viborg Stift, at kirkens arealer var beskattet forkert. Andre kirker i landet har muligvis også penge til gode.  

Vammen Kirke

- Det kan ikke udelukkes, at andre kirker måske også bliver beskattet forkert. Særligt skal man være opmærksom, hvis kirken råder over et større landbrugsareal, dvs. fra omkring 5,5 hektar og opefter. Det kan godt betale sig at tjekke efter, siger Søren Hjorth, chefkonsulent hos Landbrug og Fødevarer. Han har hjulpet Vammen Kirke i Viborg Stift med at afslutte sagen.


Af Anika Thorø Weber, Viborg Stift.

Det er ikke hver dag, at et menighedsråd i Viborg Stift pludselig kan putte 150.000 kr. lige ned i lommen - men det er netop sket i Vammen Sogn nordøst for Viborg.

Efter flere års tovtrækkeri er det endelig lykkedes for kirken at få medhold i en sag, der viser, at myndighederne i en årrække har beskattet kirkens landbrugsarealer forkert, sådan så kirken har betalt mere end tre gange så meget i skat, som den egentlig burde.

Af den grund kan Vammen Kirke nu se frem til at få hele 152.700 kr. retur fra Viborg Kommune.

- Det har været en sej kamp at køre klagen igennem, men det har været det hele værd, siger Laila Holm, der er formand for Vammen Menighedsråd.

En kodefejl

Det er allerede to år siden, at Vammen Menighedsråd ved en tilfældighed opdagede, at myndighederne måske havde lavet nogle fejlberegninger ift. kirkens jordarealer.

Et nyindtrådt menighedsrådsmedlem, der også er landmand, undrede sig over, at kirken betalte langt mere i skat for sine 20 hektar landbrugsarealer end han selv – til trods for, at han rådede over mere land end kirken.

Af den grund gav menighedsrådet sig til at undersøge sagen nærmere, og ved et eftersyn viste det sig, at myndighederne i 2014 havde ændret i den såkaldte benyttelseskode, så kirkens landbrugsarealer ikke længere var registeret som landbrugsjord, men i stedet under kategorien ”Andre Vurderinger”. Det betød, at ejendomsskatten for hele grunden blev beregnet med 23,7 procent af grundværdien mod normalt 7,2 procent på landbrugsjord. Samlet set betød det en langt større beskatning for Vammen Kirke.

- Det er stadig uvist, hvorfor det i sin tid er blevet ændret, for vi har ikke ændret i brugen af vores arealer. De har altid været forpagtet til en landmand, siger Sonja Tougaard, der som regnskabsfører for Vammen Kirke har stået i spidsen kirkens klagesag i Vurderingsstyrelsen.

Mulige fejl hos andre kirker

Siden registreringsfejlen blev opdaget har Sonja Tougaard og Vammen Menighedsråd kæmpet en stædig kamp for at vinde klagesagen, så Vammen Kirke kan få sin overbetaling retur.

Sagen trak dog i langdrag, og i 2022 besluttede kirken derfor at kontakte Søren Hjorth, chefkonsulent hos Landbrug og Fødevarer, i håb om, at kirken med hans hjælp kunne give klagen lidt ”pondus”, så sagen kunne afsluttes. Det lykkedes, og i udgangen af november 2022 fik Vammen Kirke meldingen om, at sagen var afgjort – med et positivt udfald.

- Jeg er glad for, at jeg har kunne hjælpe kirken i mål med klagen. Pengene tilhører jo dem, siger Søren Hjorth om sagen, der har åbnet hans øjne for, at andre kirker måske kan stå i samme situation, fordi de også råder over et større landbrugsareal.

- Det kan ikke udelukkes, at andre kirker måske også bliver beskattet forkert. Særligt skal man være opmærksom, hvis kirken råder over et større landbrugsareal, dvs. fra omkring 5,5 hektar og opefter. Det kan godt betale sig at tjekke efter, siger Søren Hjorth, der i forbindelse med Vammen Kirkes klagesag lavede en ”stikprøve” af andre kirkers registreringer – disse viste sig dog at være uden fejlberegninger fra myndighedernes side. 

Penge til vedligehold

I Vammen Kirke er man enig med Søren Hjorth i, at det godt kan betale sig at tjekke efter, om kirken er beskattet korrekt.

- Jeg er glad for, at Sonja og de andre involverede har taget slæbet. Pengene falder på et tørt sted, så det har været det hele værd, siger menighedsrådsformand Laila Holm.