Nyhedsarkiv 2022
Nyheder
Præst i samtale med kirkegænger

Vil du i præstepraktik i Haderslev Stift? AFLYST

For teologistuderende, der gerne vil snuse til livet som præst, er det muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster. Nu kan du tilmelde dig forløbet, der finder sted 10. til den 13. november 2022. 


I Haderslev Stift har vi tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. 

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Haderslev Stift strækker sig fra Hedensted i nord til grænsen mod Tyskland i syd og rækker også ind over grænsen til Dansk kirke i Sydslesvig.

Selvom stiftet også rummer det travle trekantsområde med store byer som Vejle, Fredericia og Kolding, er det landsognene i både nord og syd, der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne strøet ud i et naturskønt landskab, hvor præstegårdene har stor betydning.

Du kan læse mere om stiftet her.

Forløbet strækker sig over en weekend, hvor de studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og forløbet henvender sig til de studerende på de to teologiske universitetsuddannelser i Aarhus og København.

Bindende tilmelding via link senest den 15. oktober 2022


Program:

Torsdag den 10. november 2022:
Kl. 12.00: Ankomst/velkomst i Haderslev Domkirke v/biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole.

Kl. 14: Mød sygehuspræst Ann Bork Damsgaard.

Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

Fredag den 11. november 2022:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: Et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

Lørdag den 12. november 2022:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.

Kl. 12:Frokost i provstiets hovedby sammen med provst og praktikvært, evt. præstekolleger.

Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.

Kl. 18:Aftensmad hos værten.

Søndag den 13. november 2022:
Gudstjeneste i værtssognet. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.

 

Fakta

Dem møder du:

Bitten Hylleqvist Weile 
har siden 2014 været sognepræst i Vonsild sogn (Kolding Provsti), et forstadssogn til Kolding med mange parcelhuse og et attraktivt sted at bosætte sig. Kirken står stærkt med stor opbakning til kirkelige handlinger. Børne- og musikarbejdet står stærkt. Dåb og begravelser fylder godt i præstens hverdag. 

Eva Jerg 
har været sognepræst i Christianskirkens sogn (Fredericia provsti) og har været præst siden 1996. Hun har tidligere været præst på landet. Christianskirken er en bykirke med mange kirkelige handlinger, arrangementer og besøgende. Eva underviser konfirmander med autisme, og hun sidder i Fredericia Skole-Kirke-Udvalg.

 

Inger Hvindebråten

er sognepræst i Ødis (Kolding Provsti) med bistandspligt til Seest. Ødis er et landsogn med et godt folkeligt fællesskab og der laves arrangementer i samarbejde med foreninger og institutioner. Konfirmander undervises sammen med sognepræsten i Vonsild. Derudover har Inger ”brobygger” opgaver i provsti og stift. 

 

Maibrit Pedersen 

har de sidste 5 år været præst i Sct. Nicolai Sogn i Vejle. Sct. Nicolai Kirke er placeret i hjertet af Vejle og er den ældste bygning i byen og besøges også til daglig af mange mennesker. Kirken rummer mindre sognehusfaciliteter og præstekontor efter en større restaurering i 2019. Maibrit har været præst i 18 år og har erfaring fra by og landsogne. 

 

Tamira Mariann Jørgensen

er sognepræst i Ulkebøl og ungdomspræst (Sønderborg Provsti). Ulkebøl sogn er beliggende tæt på Sønderborg centrum, og er et geografisk stort sogn med både land- og forstadsbebyggelser. Tamira er i en kombineret stilling bl.a. som ungdomspræst i UNGEHUS, hvor der er arrangementer og tilbydes sorggrupper for unge, der har mistet en nærtstående. 

 

Theresia Treschow-Kühl
er sognepræst i Felsted (Aabenraa Provsti) og har været præst siden 1990 og har erfaring ansættelser i land- og bysogne samt Dansk Kirke i Sydslesvig. Felsted er et landsogn præget af parcelhusbyggeri i et område med mange arbejdspladser tæt på grænsen. Theresia har ansvar for oplevelsesdagen "Jesus på slottet" på Brundlund Slot og undervisning af konfirmander med særlige behov på Fjordskolen.