Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Snart kan bilen lades op foran kirken

Haderslev Stift har nedsat en grøn arbejdsgruppe, der bl.a. skal arbejde med udrulingen af kommende el-ladestandere på de p-pladser, der ejes af kirken. 


Per 1. januar 2025 skal alle kirker, der har en p-plads med flere end 20 p-pladser have mindst én ladestander til el- og hybridbiler. Det skyldes en ny byggelov fra EU. 

I Haderslev Stift er man i fuld gang med at forberede det kommende arbejde. Der skal nedsættes en grøn arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et konkret forslag til stiftets provstiudvalg med anbefalinger til den kommende etablering af ladestanderne ved kirkernes og sognegårdenes p-pladser.

- Borgere, turister og kirkegængere får mulighed for at få ladet bilen op foran kirken, der også er til stede ude på landet, hvor der kan være langt mellem el-ladestanderne. Samtidig yder folkekirken med udrulningen foran kirkerne sit bidrag til den grønne omstilling - så det er en win-win situation for alle parter, siger stiftskontorchef Lars Chr. Kærgaard.

De kommende el-ladestandere bliver tilgængelige for alle borgere, og er ikke kun forbeholdt kirkegængere. Den enkelte bilejer skal dog selv betale for at få ladet sin bil op udenfor kirken. 

Fakta

Tidsplan

I løbet af efteråret 2022 og inden årsskiftet udarbejder arbejdsgruppen konkrete anbefalinger til provstiudvalgene til, hvordan processen med etablering af ladestandere ved parkeringspladser i tilknytning til 
kirker og sognegårde i provstiet konkret skal gribes an.
 

Forår 2023: Provstiudvalgene tager stilling til anbefalingerne og vælger proces for etablering af ladestandere. 

Efterår 2023: Proces igangsættes/ladestandere opsættes.

2024: Ladestandere opsættes.

 

1. januar 2025: Loven træder i kraft.