Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Provstivisitats i Kolding om sognenes kirkeliv

I foråret og efteråret 2022 mødes biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, med menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere fra alle provstiets sogne til en dag, hvor samtaler om kirkelivet er i centrum.


Lørdag 23. april 2022 besøgte biskop Marianne Christiansen sammen med stiftskontorchef Lars Chr. Kærgaard og stiftsfuldmægtig Mette Garder Jensen sognehuset i Vonsild i Kolding for at møde præster, medarbejdere og repræsentanter fra menighedsrådene i provstiet. 

Besøget var det andet i rækken af de planlagte provstivisitatser, hvor snakken om folkekirkens opgaver, og kirkelivet i sognene er på dagsordenen. 

Efter en kort morgenandagt bød biskop Marianne Christiansen de ca. 60 deltagere velkommen, hvorefter formiddagen var sat af til en samtale om, hvordan vi er forbundne med hinanden, og hvad meningen er med det store arbejde, sognene laver hver dag.

Folkekirkens fire søjler 
Biskoppen indledte emnet med at tale om folkekirkens fire søjler: Gudstjeneste, undervisning, diakoni, og mission.

- Alt det, der foregår i vores sogne, er et udtryk for det luthersk-evangeliske fællesskab, vi alle sammen er en del af. I er ansvarlige for den kirke i jeres sogn, sætter en retning for det, der foregår i jeres sogn. Og hvad er det så, vi skal med os selv som kirke? Kirken har fire opgaver: Forkyndelse, undervisning, diakoni, og mission - at give budskabet videre. Med gudstjenesten fejrer vi forkyndelsen. Vi siger det samme og hører det samme året rundt i årtier, århundrede og årtusinder. Det er hele kirkens grundlag, forklarede Marianne Christiansen, før hun talte om folkekirkens tre andre overordnede dele i den bærende struktur:

- Alt det, vi skal, er også undervisning. Det har været en del af kirken siden begyndelsen. Undervisning er også livsoplysning - hvordan kan vi f. eks. tale sammen om etiske overvejelser? Så er der diakoni, altså tjeneste for medmennesket. I den måde, vi handler på overfor hinanden er der også en forkyndelse. Vi tager hånd om hinanden - og vi tager også selv imod hjælp. Vi er et fællesskab, der er sammen om at være i det skrøbelige liv. Mange af de ting, I arbejder med i sognet lokalt, handler også om dette - at sørge for, der er et sted at gå hen med sit liv. Den sidste opgave handler om mission. Kirken er ikke en lukket klub. At være kirke er altid at være sendt - man har fået noget, som man skal give videre. Her er der noget, der skal komme andre til gode end bare mig selv. Disse fire ting er det, vi er her for, sluttede biskoppen sit indlæg. 

Samtaler om kirkelivet
Herefter var der samtaler ved bordene, hvor der gruppevis blev diskuteret, hvordan folkekirkens fire opgaver kommer til udtryk i det enkelte sogn. Under opsamlingen på gruppedrøftelserne kom både præster, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer til orde.

- Jeg synes, folkekirken har været igennem en fantastisk udvikling. Kirken har formået at nedbryde grænser mellem den direkte forkyndelse og alt det, der kommer til udtryk i f. eks. vores diakoni og dåbssamtaler. Folk ved, at man kan komme i kirken uden en masse forudsætninger. Alle forstår, at vi er et meget folkeligt land, og man ikke skal sætte for store barrierer op. Og jeg oplever, at næsten alt, hvad vi laver, udspringer af de fire søljer, sagde sognepræst Kristina Nilsson fra Nr. Bjert Kirke.

Næste punkt på dagsordenen var drøftelser om uenighed og samarbejde, herunder gruppesamtaler ved bordene om, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt i sognene. Her blev bl.a. talt om stress blandt præsterne.

- Vores opgaver er vokset og vokset. Det er godt, der er frivillige i kirken, for ellers kunne vi ikke nå det hele. Det er sårbart. Men frivillighed sker ikke af sig selv - der skal være nogen til at koordinere det. Det er for sårbart, hvis alt samler sig omkring præst og kirke-kulturmedarbejderen. Det er nødt til at blive bredt mere ud - ellers brænder man ud af stress og må trække stikket, sagde Jens Henrik O. Kristiansen, sognepræst i Vamdrup og Hjarup.

Han blev suppleret af tillidsmand for præsterne, sognepræst Kristina Nilsson fra Nr. Bjert Kirke:

- Det er et kæmpeproblem, at så mange præster syge af stress. Stiftet gør, hvad det kan. Men vi tænker også, at det måske er nødvendigt at skalere lidt ned på opgaverne, for der kommer ikke flere penge til præster, heller ikke, selvom prognoserne f. eks. siger, ens sogn kan forvente mange kommende tilflyttere, sagde hun.

Efter opsamlingen på gruppedrøftelserne gav stiftskontorchef Lars Chr. Kærgaard en indtroduktion til stiftsadministrationen, og efter frokost bød dagen på et oplæg fra stiftsfuldmægtig Mette Garder Jensen, inden mødet blev afrundet med sang.

Fakta

Kommende provstivisitatser i 2022

10. september – Aabenraa
1. oktober – Fredericia
5. november – Sønderborg
19. november – Vejle
Der er endnu ingen dato til Haderslev.