Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Initiativer for ukrainske flygtninge

På et møde mellem fire af stiftets migrantpræster og fire provster drøftede biskoppen og deltagerne den aktuelle situation med de ukrainske flygtninge, og de kirkelige initiativer.

 

Overalt i landet iværksætter sogne lokale initiativer til fordel for ukrainske flygtninge, også i Haderslev Stift. Den aktuelle situation var netop omdrejningspunktet for et møde mellem biskop Marianne Christiansen, fire af stiftets migrantpræster og fire provster, der fandt sted 5. maj 2022.

Migrantpræsterne fra stiftets provstier kunne både fortælle om det, der går godt, og om de udfordringer, der opstår undervejs. Der blev desuden drøftet muligheden for at lave ukrainske mødesteder ved at låne kirkens lokaler ud, og eventuelle initiativer med fokus på traumereducering i samarbejde med bl.a. Dansk Flygtningehjælp.

Der blev talt om tiltag som andagtsrunder, der går på skift mellem kirkerne en gang om ugen i Fredericia Provsti, mens man i Vejle Provsti i Vejle Provsti snart starter op med babysalmesang for ukrainske flygtninge. I Kolding Provsti har man efterlyst sponsorer med henblik på at starte en sommerlejr om. Og i Sønderborg Provsti har migrantpræst Ulla Hermann igennem længere tid har et projekt med åben køkkenhave, der nu også er åben for ukrainere. Derudover blev der bl.a. talt om cafeer for ukrainske flygtninge, om gudstjenestefejringer på ukrainsk, særlige kvindegrupper og støttekoncerter. Generelt er der fokus på, at kirkerne skal være et stabilt sted, hvor flygtninge kan få støtte, også på den lange bane. 

- Vi oplever en stor søgning fra ukrainerne til eksempelvis brunch, middage på tværs, hvor de kan møde andre til socialt samvær, siger Michael Markussen, der er sognepræst i Simon Peters Kirke i Kolding, og formand for Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde.

Langtidsholdbare tiltag

Om kirkens rolle som ressource, siger Michael Markussen:

- Jeg oplever for min del, at ukrainerne gerne vil i gang med at arbejde, så de kan forsørger sig selv. Jeg tænker i den forbindelse, at vi som kirke har en unik ressource i at stille os til rådighed for socialt samvær og eksempelvis kirkekaffe i forlængelse af gudstjenesten.

Et andet emne på mødet var, at vi migrantpræsterne ikke må glemme andre migranter i den store opmærksom på ukrainere. De tiltag, der bliver sat i værk skal være langtidsholdbare. 

- Vi skal ikke opfinde en hel masse nyt, men henvise til mange af de gode aktiviteter, som allerede er i gang og eksempelvis også henvise til de lokale spejdere eller fritidslivet i øvrigt, forklarer Michael Markussen. 

Han pointerer, at det er meget forskelligt, hvor mange ukrainere, der er i de forskellige provstier og de lokale netværk, som migrantpræsterne arbejder ind i. Udfordringerne varierer derned fra provsti til provsti. 

- Min egen udfordring er at få fulgt op på henvendelser fra dem, der gerne vil hjælpe og inviterer os som folkekirke til et samarbejde. Det er overvældende, så stor en venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed, som den danske befolkning viser i mødet med ukrainere, siger Michael Markussen.

Også de lokale sogne ønsker at hjælpe de ukrainske flygtninge. Om det siger Michael Markussen:

- Mit bedste råd til de sogne, der gerne vil hjælpe ukrainere er, at man finder sammen med andre i netværk i folkekirken, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors eller i kommunale netværk. Behovet for hjælp ændrer sig over tid. Det er vigtigt, at vi kan lære af hinanden, løfte i flok og være bæredygtige. Ukrainerne vil gerne tilbage, så snart det er muligt og samtidig ved vi ikke, hvordan situationen er om en måned. Det er derfor også vigtigt, at vi tænker i hjælp, som kan fungere i længere tid.

Mere om kirkens møde med ukrainerne:
 

  • Lyt til Tidsånd på DR, hvor trosredaktør Christoffer Emil Bruun taler med Emil Saggau og institutleder ved Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, Annika Hvithamar, om kirkens rolle i mødet mellem ukrainere, der ofte er ortodokse, og danskerne.
  • Folkekirkens Migrantsamarbejde har udarbejdet denne side, som du kan hente inspiration fra. Find en oversigt over, hvor ukrainere bor i landet ved at klikke her.
  • Den 17. maj holder Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet konference om mødet mellem flygtninge og danske kirker. Tilmeldingsfrist er 10. maj. Blandt deltagerne er Olga Grygorieva (sognepræst i Rødby), Søren Dalsgaard (Det Mellemkirkelige Råd), Irina Bernstein (ukrainskfødt bestyrelsesleder for Sankt Petri Skole, København) og Emil Saggau (forsker i østkirken ved Lunds Universitet). Læs mere om konferencen ved at klikke her.
  • Følg med på Facebooksiden 'Kirkernes engagement blandt ukrainere i Danmark'.
  • Hent informationsmateriale om kirkens tilbud til ukrainere ved at klikke her.
  • Læs mere om ukrainers trosforhold og kristne praksis i denne artikel fra fagtidsskriftet Kritisk Forum ved at klikke her.
  • Læs mere om liturgi og bønner til ukrainere ved at klikke her.
  • Find link til Taize-sange ved at klikke her. Syv lettilgængelige sange med tekst på dansk og ukrainsk samt links til lydfiler.