Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Det drøftede de på bispemødet

Der blev talt om Folkekirkens Grønne Omstilling, sorgkonference og arbejdsmiljø, da biskopperne holdt bispemøde i Ribe.  


Andreas Lindbjerg Nielsen

Udover et ganske særligt besøg af statsministeren var der også helt normale ting på dagsordenen, da biskopperne mødtes til bispemøde i Ribe den 26.-29. april. 

LÆS MERE: Biskopper drøfter kirkens rolle med statsministeren

Det kan man læse i referatet fra mødet, som netop er kommet. Blandt andet kunne den snarligt afgående biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, oplyse, at projektet vedrørende Folkekirkens Grønne Omstilling er kommet godt fra start, og at der er ansat en projektleder samt to projektmedarbejdere. Man er samtidig i færd med at ansætte en kommunikationsmedarbejder. Næste større begivenhed i kalenderen er en grøn inspirationskonference den 16. maj 2022 i Fredericia. 

LÆS MERE: Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside

Peter Fischer-Møller gennemgik også en oversigt over arbejdet med præsters arbejdsmiljø i historisk perspektiv, det nyeste arbejde og planer for den nære fremtid. Biskoppen har arbejdet indgående med præsters arbejdsmiljø gennem de sidste 30 år, både i Præsteforeningsregi og senere i Kirkeministeriets arbejdsgruppe.

LÆS MERE: Præster underskriver erklæring om dårligt arbejdsmiljø 

Sorgkonference gentages

Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift, oplyste, at der har været afholdt en sorgkonference i Herning den 15. marts 2022, hvor de 160 deltagere udtrykte glæde over det høje faglige niveau på konferencen.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal arrangere den næste sorgkonference, og biskop Peter Birch tilbød, at denne kan holdes i Helsingør stift i 2024.

Her kan du læse hele referatet fra bispemødet i Ribe i april 2022.