Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Dansk Kirke i Sydslesvig yder bistand til ukrainske flygtninge

I samarbejde med Nordkirche er danske præster syd for grænsen også klar til at hjælpe ukrainske flygtninge. 

 

Både nord og syd for grænsen står folkekirkens præster klar til at hjælpe ukrainske flygtninge, der har brug for at tale med en præst eller ønsker en andagt. 

Senest har provst Hasse Neldeberg Jørgensen aftalt med koordinator Gönna Hartmann-Petersen fra Nordkirche - som er den evangelisk-lutherske kirke i Nordtyskland - at Dansk Kirke i Sydslesvigs præster i lighed med deres tyske kollegaer kan melde sig til at stå til rådighed i den såkaldte "Springer"-tjeneste. 

- "Springer" betyder rent praktisk, at man som tilmeldt præst bliver adviseret via en app på telefonen. Altså en slags rådighedstjeneste, der aktiveres via en central i Nordkirche, forklarer provst Hasse Neldeberg Jørgensen. 

På den måde kan Dansk Kirke i Sydslesvigs danske præster med kort varsel stille sig til rådighed for at udøve kirkelig bistand til de ukrainske flygtninge, der i øjeblikket kommer til landsdelen. 

Om samarbejdet med Nordkirche, også i forhold til de ukrainske flygtninge, siger Hasse Neldeberg Jørgensen:

- Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af kirkelivet i Slesvig-Holsten, og indgår ofte i samarbejder med tyske kollegaer. Som præster står vi til rådighed for den, der søger hjælp og støtte. Vi skelner ikke mellem, om man taler dansk eller ej. Og vi lever og arbejder i en tysk kontekst, hvor vi også er en del af ressourcer, der kaldes på, når opgaver og udfordringer aktuelt opstår og kalder på alle gode kræfter i svære tider. Derfor er det også her naturligt at etablere et samarbejde med vore tyske kollegaer, og i det eksisterende system, som Nordkirche allerede har. Det er ikke muligt, hverken logistisk eller organisatorisk, at lave et særligt dansk beredskab. Og det giver heller ikke mening. Her handler det om at samle alle gode kræfter. 

I modsætning til den evangelisk-lutherske kirke tilhører de ukrainske flygtninge den ortodokse kirke. 

- I forhold til Ukraine flygtninge er det klart en udfordring, at de kommer med en ortodoks baggrund, der på mange måder er væsentlig anderledes end vores. Det handler f.eks. om nadversyn, om kvindelige præster, og om brug af ikoner. Her i vores område er der en enkelt ortodoks diakon, men han kan næppe overkomme alle henvendelser. Så vi må løbende forholde os til udfordringerne. Lige nu er mange flygtninge kun på et kort ophold, inden de søger hen til et mere permanent opholdssted, siger Hasse Neldeberg Jørgensen.

Ligesom i Danmark udspringer de lokale, kirkelige initiativer i Dansk Kirke i Sydslesvig især i de enkelte menigheder.

- Indtil nu handler initiativerne meget om særlige kollekter (indsamlinger) til fordel for Ukraines flygtninge. Det kan f.eks. være midler, der sendes til Folkekirkens Nødhjælp, Rote Kreuz eller Læger uden Grænser. Nogle af vores præster deltager også i sympatidemonstrationer sammen med tyske præster, fortæller provst Hasse Neldeberg Jørgensen.

Udover samarbejdsaftalen vedrørende den tyske "Springer"-tjeneste, blev de danske præster fra Dansk Kirke i Sydslesvig i samme ombæring også en del af den generelle Seelsorgedienst, der omfatter sjælesorg og andre tilbud, svarende til den danske beredskabstjeneste.