Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Biskopper drøftede kirkens rolle med statsministeren

Kirken spiller en vigtig rolle i kampen mod værdirelativismen. Det sagde statsminister Mette Frederiksen ved dagens møde med biskopperne om kirkens rolle i samfundet i krisetider.


Torsdag formiddag tog landets biskopper imod statsminister Mette Frederiksen, der gæstede årets andet bispemøde, som i disse dage finder sted i Ribe Stift.

På mødet fortalte Ribes biskop Elof Westergaard blandt andet om folkekirken og dens rolle i samfundet. Herefter tog Mette Frederiksen ordet og talte om kirkens rolle i samfundet i krisetider.

Også folkekirkens indsats for udsatte og sårbare blev drøftet, herunder særligt kirkernes indsats i forhold til de ukrainske flygtninge. 

Kirken har en vigtig rolle

Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, beretter om et givtigt møde med statsministeren.

- Det var et rigtig godt møde med en statsminister i god form, som understregede vigtigheden af, at det danske samfund er bygget solidt op på kristne værdier, og at kirken har en vigtig rolle i kampen imod værdirelativismen, siger Henrik Stubkjær.

- Vi talte om kirkens særlige rolle i samfundet i forhold til særlig udsatte og særligt om kirkens indsats i forhold til de ukrainske flygtninge rundt lokalt. Vi talte også om præsternes mange opgaver også ud over gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Til stede ved statsministerens besøg på bispemødet var foruden biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Den Danske Præsteforening.