Nyhedsarkiv 2022
Nyheder

Biskoppens månedshilsen

I denne måneds hilsen fra biskop Marianne Christiansen beretter hun om mødet med pave Frans, om stiftets kommende 100-års jubilæum og om et sangmøde med kursister fra Teologi for Voksne.

 

Lørdag morgen 29. oktober stod jeg sammen med 100 mennesker i domkirken og sang Martin Luthers salme ”Nu fryde sig, hver kristen mand, og springe højt af glæde” – om al den glæde, der ligger i evangeliet. Anledningen var Haderslev Stifts teologiske voksenundervisning Teologi For Voksne, der vanen tro begyndte kursusdagen med sang. Vi nærmerede os Reformationsdagen, som er 31. oktober, og derfor mindedes vi denne morgen, hvad reformationens nye indsigter bragte med sig af glæde og befrielse. Kort efter sad jeg Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og lyttede til de 160 voksne korsangere fra hele stiftet, der samledes til korstævne med jubilæums-sangværket ”Træd ind med lys og herlighed, som er skrevet i anledning af 100-året for Haderslev stift. Bedre måde kunne man ikke begynde en lørdag på. Alle disse mennesker, der i fællesskab fordyber sig i ordene og i tonerne, tænker og udtrykker sig om, hvad kristendommen betyder i vores verden og liv.

Inden aften samme lørdag var jeg i Rom! Inviteret af Danmarks katolske biskop sammen med en samtalegruppe mellem katolikker og folkekirkefolk, som mødes fast og taler sammen om det, der skiller os, men mest om det, der samler os. På den måde kom jeg til at fejre både Reformationsdagen31. oktober og Allehelgensdag 1. november, og det, der i katolsk tradition hedder Alle Sjæles Dag 2. november med gudstjenester i Peterskirken i Rom. Vi boede i Vatikanet i samme hus som paven, og pave Frans gav sig tid til at hilse på os. I løbet af ugen mødtes vi med forskellige repræsentanter for Vatikanet og for teologiske uddannelsesinstitutioner, og hørte sangen under Peterskirkens kuppel, ligesom vi selv sang danske salmer til gudstjenester i sidekapellet (indimellem så højt, at vi blev bedt om at dæmpe os lidt af hensyn til de andre andagtsøgende!).

Når jeg ser tilbage på disse oplevelser henover Reformationsdagen og Allehelgensdag, er det med taknemmelighed over alle mine møder med mennesker, der hver på sin måde giver stemme til forkyndelse, af evangeliets befrielse og glæde, og som vil fordybe sig i, hvad det betyder. Historien, krige og ufred og undertrykkelse har tit nok skilt katolikker og protestanter. Gid det må være et tegn på håb og fred for alle, at vi nu kan mødes og tale og synge sammen – hvad enten det er lokalt og globalt, i Haderslev Vor Frue, Tyrstrup eller i Peterskirken.