Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Vonsild Kirke

Vil du i præstepraktik i Haderslev Stift?

For teologistuderende, der gerne vil snuse til livet som præst, er det muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster. Nu kan du tilmelde dig forløbet, der finder sted 25.-28. november 2021.


I Haderslev Stift har vi der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. 

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Haderslev Stift strækker sig fra Hedensted i nord til grænsen mod Tyskland i syd og rækker også ind over grænsen til Dansk kirke i Sydslesvig.

Selvom stiftet også rummer det travle trekantsområde med store byer som Vejle, Fredericia og Kolding, er det landsognene i både nord og syd, der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne strøet ud i et naturskønt landskab, hvor præstegårdene har stor betydning.

Du kan læse mere om stiftet her.

Forløbet strækker sig over en weekend, hvor de studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og forløbet henvender sig til de studerende på de to teologiske universitetsuddannelser i Aarhus og København.

Bindende tilmelding via dette link til formular. Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021.

Program:

Torsdag den 25. november 2021:
Kl. 12.00: Ankomst/velkomst i Haderslev Domkirke v/biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole.

Kl. 14: Mød sygehuspræst Ann Bork Damsgaard.

Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

Fredag den 26. november 2021:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: Et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

Lørdag den 27. november 2021:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.

Kl. 12:Frokost i provstiets hovedby sammen med provst og praktikvært, evt. præstekolleger.

Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.

Kl. 18:Aftensmad hos værten.

Søndag den 28. november 2021:
Gudstjeneste i værtssognet. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.

Fakta

Dem møder du:

Anders Dalgaard har været sognepræst i Øster Snede (Hedensted Provsti) i 23 år, er gift og har to børn. Anders betragter sit præstearbejde som et kald fra Gud og mennesker. I slutningen af 1700-tallet fik den åndelige vækkelse ”De stærke Jyder” sit hjemsted i Øster Snede Sogn. Det har præget sognet siden, hvilket betyder at der stadigvæk er en meget stor trofasthed over for kirken.

 

Bitten Hylleqvist Weile har siden 2014 været sognepræst i Vonsild Sogn (Kolding Provsti), et forstadssogn til Kolding med mange parcelhuse og et attraktivt sted at bosætte sig. Kirken står stærkt med stor opbakning til kirkelige handlinger. Børne- og musikarbejdet står stærkt. Dåb og begravelser fylder godt i præstens hverdag.

 

Gitte Sandager Bjerre har været sognepræst i Hvejsel og Jelling (Vejle Provsti) siden 2012. Desuden er hun tilknyttet Vejle Provsti og er i kirkehøjskolens bestyrelse. Gitte bor i præstegården i Hvejsel.

Eva Jerg har været sognepræst i Christianskirkens Sogn (Fredericia Provsti) og har været præst siden 1996. Hun har tidligere været præst på landet. Christianskirken er en bykirke med mange kirkelige handlinger, arrangementer og besøgende. Eva underviser konfirmander med 
autisme, og hun sidder i Fredericia Skole-Kirke-Udvalg.

Inger Hvindebråten er sognepræst i Ødis (Kolding Provsti) med bistandspligt til Seest. Ødis er et landsogn med et godt folkeligt fællesskab og der laves arrangementer i samarbejde med foreninger og institutioner. Konfirmander undervises sammen med sognepræsten i Vonsild. Derudover har Inger ”brobygger” opgaver i provsti og stift.

Peder Kristiansen har de sidste otte år været sognepræst i Øsby (Haderslev Domprovsti). Øsby er et landsogn beliggende ud til Lillebælt. Der er godt samarbejdet med skole, børnehave, købmand, plejehjem, foreninger og de små landsbyer omkring. I sognet ligger også øen Aarø med egen kirke og en stolt befolkning.


Tamira Mariann Jørgensen er sognepræst i Ulkebøl og ungdomspræst (Sønderborg Provsti). Ulkebøl sogn er beliggende tæt på Sønderborg centrum, og er et geografisk stort sogn med både land- og forstadsbebyggelser. Tamira er i en kombineret stilling bl.a. som ungdomspræst i UNGEHUS, hvor der er arrangementer og tilbydes sorggrupper for unge, der har mistet en nærtstående.

 

Theresia Treschow-Kühl er sognepræst i Felsted (Aabenraa Provsti) og har været præst siden 1990. Hun har erfaring ansættelser i land- og bysogne samt Dansk Kirke i Sydslesvig. Felsted er et landsogn præget af parcelhusbyggeri i et område med mange arbejdspladser tæt på grænsen. Theresia har ansvar for oplevelsesdagen "Jesus på slottet" på Brundlund Slot og undervisning af konfirmander med særlige behov på Fjordskolen.