Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Møde

Valg af præster til stiftsrådet

Der er netop udsendt stemmemateriale til alle præster i Haderslev Stift, så de kan vælge tre repræsentanter ind i stiftsrådet. Der er indleveret to kandidatlister - hvilket udløser afstemningsvalg.


Lige nu er stiftets præster i gang med at vælge repræsentanter til Haderselv Stiftsråd. 

Foruden de tre repræsentanter, som præsterne skal vælge, skal stiftets provster vælge én repræsentant og menighedsrådene skal provstivis vælge én menighedsrepræsentant. Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer af stiftsrådet.

Der er indgivet to kandidatlister, hvoraf liste 1 og liste 2 har indgået valgforbund.

Stiftsadministrationen har udsendt stemmemateriale, og stemmesedlerne skal være valgbestyrelsen i hænde mandag den 18. oktober 2021 klokken 16.00.

Følgende kandidatlister er opstillet:

Kandidatliste nr. 1:

Hans Havelund, Lysabild Sogn, Sønderborg Provsti.
Tove Bjørn Jensen, Nørremarks Sogn, Vejle Provsti.
Finn Johannes Lyngholm Rønnow, Taulov Sogn, Fredericia Provsti.

Kandidatliste nr. 2:

Robert Strandgaard Andersen, Hjordkær Sogn, Aabenraa Provsti.

Læs mere om kandidaterne, og hvad de står for, her.
 

Fakta

Stiftsrådet

Der er i hvert stift nedsat et stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt fem milliarder kroner.  

 

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. En af stiftsrådets primære opgaver er derfor udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

 

Stiftsbidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende. 

Fakta

Valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet

 

 • Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet.
   
 • Valg af præsterepræsentanter forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet.
   
 • Afstemning sker ved en urafstemning blandt stiftets præster.
   
 • Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger og resultatet af valget af præsterepræsentanter indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. 

  Kilde: km.dk