Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Kursus

Tema-dag for præster: Kirken - efter corona

Haderslev Stift inviterer fredag 24. september 2021 til tema-dag for præster med fokus på nye muligheder, folkereligiøsitet og samskabelse.


Det kan hævdes, at der har været sagt nok om kirken i tiden under corona - og nu skal vi heldigvis videre! Men hvordan? 

Epidemien blottede med ulidelig klarhed både svaghederne i kirkens ledelsesstruktur og nogle meget forskellige kirkesyn blandt folkekirkens præster. Men den gav også tid til eftertanke og anviste nye veje - ikke mindst for kirkens gudstjenesteliv og det diakonale arbejde. Og nu, hvor faren driver over, og hverdagen kommer tilbage, spørger mange sig selv, om kirkens opgave er forandret, eller vi bare er tilbage, hvor vi slap. Skal vi udnytte den nye situation, eller genetablere det tabte? På baggrund af et historisk blik på tidligere katastrofers følger for kirken, ser vi denne dag nærmere på præmisserne for kirkens virke de kommende år – altså kirken efter corona.

PROGRAM FOR TEMA-DAGEN 24. SEPTEMBER:

9.30: Ankomst og kaffe

10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema og program v. Ulrik Overgaard og Iben M. Davids.

10.05: Carsten Bach Nielsen, kirkehistoriker, AU: Kirken og dens katastrofehåndtering. Bidraget vil bestå i et kirkehistorisk rids af, hvordan man med afsæt i religionen har tolket og håndteret kriser såsom naturkatastrofer og epidemier gennem tiden. Katastrofer er langt fra elimineret, men forståelsen af dem har ændret sig radikalt. De ses ikke mere som Guds strafferedskab. Katastrofer tvinger os dog stadig til at indse vor relative afmagt og overveje vort fælles ansvar.

10.45: Spørgsmål og debat.

11.00: Birgitte Graakjær Hjort, FUV: Danskernes tro anno 2020. FUV har netop afsluttet en stor undersøgelse af 4.109 danskeres tro, religiøsitet og forhold til folkekirken, og af hvordan det udvikler sig, ikke mindst i takt med den øgede globalisering, individualisering og sekularisering i det danske samfund.

Ambitionen med undersøgelsen er at give et samtidsbillede af religiøsiteten og forholdet til Folkekirken for derigennem at inspirere menighedsråd, provstiudvalg, biskopper, stiftsråd, præster og medarbejdere i folkekirken, Kirkeministeriet og Folketinget til at omsætte den opnåede viden til udvikling.

11.45: Spørgsmål og debat.

12.00: Frokost.

12.45: Esben Thusgård, provst i Aarhus Nordre Provsti: Skabelse og samskabelse. Bogen Skabelse og samskabelse peger på velfærdssamfundets ophav i en kristelig begrundet diakoni og insisterer på kirkens både historiske og teologiske forpligtelser på at samarbejde med det omgivende samfund. Ønsket er at bevæge præster og menighedsråd til samskabelse og samtale med kommunen og foreninger og lokalsamfund, og pointen er skabelse: nye forbedrede veje at gå indenfor bl.a. diakonien, omsorgen for de ældre og demensramte og ikke mindst klimaproblematikkerne! Alligevel er reaktionerne blandt præster skeptiske med angst for en politisering og økonomisk udnyttelse af kirken og en udpræget ulyst til at skulle agere som samfundets etiske vagthund. Oplægget udfolder hensigten med bogen og ser nærmere på den kritik, bogen har mødt.

13.45: Spørgsmål og debat.

14.00: Afslutning.

Arrangementet er gratis og arrangeres af Haderslev Stift. Du kan til melde dig her.