Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Kursusdeltager

Stiftskonvent 2021: Fremtidens kirke - fremtidens præst

Haderslev Stifts præstekonvent afholdes 9.10. juni 2021 på Mommark Handelskostskole. 


Årets stiftskonvent 2021 har temaet: Fremtidens kirke - fremtidens præst. Her kan du se programmet:

Onsdag 9. juni: 

Fra 11: Ankomst og indtjekning. 
12.30: Frokost.
13.15: Velkomst ved biskop Marianne Christiansen og præsentation af årets tema ved Hasse Neldeberg Jørgensen, provst i Sydslesvig. 
13.30: Ind i fællesskabet – har vi overhovedet en fremtid? Ved Niels Henrik Gregersen, professor i dogmatik, KU: Vi kan ikke tale om livet efter døden uden at tale om livet før døden. Foredragets første tese vil være, at vi allerede midt i tidens flow – blot ved at nynne en melodi - har en intuition om evighed som samklangen mellem fortid, nutid og fremtid. På samme måde lever vi i rumlige resonanser, i spændingsfelterne mellem mig selv og andet liv. Foredragets anden tese er, at erfaringer af evighed og resonans udgør råstoffet for troen på det evige liv. I kristendommen finder vi således treklangen mellem evighed (liv), gudsriget (fællesskabet) og opstandelsen (person). Hvordan kan denne treklang formuleres i nutidens sprog, så håbet om fremtid ikke hænger og blafrer som en tynd tråd? Det vil foredraget give et bud på.
15.00: Kaffepause. 
15.30 - 17.00: Workshops - man deltager i én workshop. 1. og 2. prioritet vælges ved tilmelding. 
18.00: Aftenbuffet. 
19.30: Dansk Kirke i Syslesvigs 100-års jubilæum fejres med "Tid til sang" - ved Ea Dal og Stephan Krueger fra ”Salmer på dansk og tysk - Deutsch-Dänisches Kirchengesangbuch”. 
20.30: Tid til snak - over ostebord og rødvin (egenbetaling for drikkevarer). 
21.45: Tid til grin - årets revyhold går på scenen.

Torsdag 10. juni:
Morgenmad og udtjekning fra værelser inden første programpunkt.

9.00: Gudstjeneste på Mommark. 
10.00: De nye præster og folkekirken: Kåre Gade, der er redaktør for Kirke.dk vil udfordre stiftets uddannelseskonsulent, Iben Munkgaard Davids. Kåre Gade er 60 år gammel, BA i teologi, gift med en præst og far til en cand.theol., der ikke vil være præst. Han ser med undren på de yngre generationer: Hvorfor er mange teologistuderende tøvende overfor præsteembedet – hvad er det, de frygter? Mangler nye præster praktisk kendskab til gudstjeneste, salmer og kirkeliv, når de begynder i embedet? Hvorfor efterspørger de ledelse, teamwork og faste arbejdsbeskrivelser i et embede, der giver udstrakt frihed til selv at tilrettelægge sit arbejdsliv? Er kaldstanken forsvundet – eller vendt tilbage i en ny skikkelse? Og er menighedsrådet blevet en modspiller snarere end en medspiller? 
11.00: Kort kaffepause. 
11.15: En kirke i forandring: Matthias Alpen er præst og Senior i Nordschleswigsche Gemeinde og medlem af Nordkirches synode. For Nordkirche er den store udfordring: Hvordan bliver vi mindre på en god måde? Der vil i fremtiden være færre medlemmer, lavere indtægter og færre præster. Dertil kommer de nye udfordringer i form af sekularisering, multikulturalisme og individualisering af religion. Udfordringen er at møde medlemmerne, der hvor de er, og med de behov de har. Hvordan forsøger Nordkirche at blive en kirke, der kontekstuelt er relevant og troværdig? Hvordan er det for kirken muligt at være kirke, når samfundet hele tiden forandrer sig? 
12.30: Biskoppens (halve) hyrdetime. 
13.00: Frokost og tak for nu.

Du kan tilmelde dig årets stiftskonvent her. Der er tilmeldingsfrist senest 5. maj. 
 

Fakta

Praktiske oplysninger

Hvor:
Mommark Handelskostskole, kursus- og kompetencecenter på Mommarkvej 374, 6470 Sydals. Der indkvarteres i enkeltværelser. 

Pris:
Det er gratis at deltage i konventet, det betales af stiftsbidraget. Tilmelding senest 5. maj 2021. Gå til tilmelding via dette link. 

Corona:
De på tidspunktet for konventet gældende regler og restriktioner vil naturligvis blive overholdt. Det forudsættes, at alle deltagere er testet negativ umiddelbart før deltagelsen. 

Programmet er tilrettelagt af: 
Hasse Neldeberg Jørgensen, Merethe Neldeberg Jørgensen, Alena Strelow, Cecilie Brask og Marianne M. Mølbæk.

Fakta

Workshops

Workshops finder sted onsdag eftermiddag kl. 15.30 - 17.00 - dog anden start og sluttid for workshop nr. 2.

1. Præsten i medierne ved Lene Kjældgaard, journalist og kommunikationskonsulent, Haderslev Stift: Workshoppen giver baggrundsviden og redskaber til at deltage i den offentlige debat, og til at bruge forskellige typer medier med udgangspunkt i egen faglighed. Der fortælles om mediebilledet i dag, storytelling, debatindlæg med klare og fængende budskaber, ligesom du hører, hvad der skal til for at brænde igennem i radio- og tv-debatter. Du får også værktøjerne til at formidle kristne og medmenneskelige perspektiver på aktuelle samfundsspørgsmål. Du behøver hverken at have en skarp tunge eller en spids pen for at deltage – dem får du redskaberne til at forfine. 

2. Den meditative kirke ved Anette Foged Schultz, studenter- og pilgrimspræst, Horsens Provsti: Workshoppen vil give lejlighed til at begive sig ud på en lille pilgrimsvandring med fokus på stilhed og fordybelse og efterfølgende en dialog om bønnens og fordybelsens betydning i folkekirken. Hvor er vi som præster, hvis vi ikke selv tager os tid til bøn? OBS! Denne workshop begynder kl. 15.15 og slutter først kl. 17.15. 

3. Sakramenternes fremtid - Evangeliet i den lutherske sakramentslære ved Kurt E. Larsen, professor, dr.theol. og akademisk leder, Menighedsfakultetet:
For Luther var forståelsen af dåben og nadveren helt afgørende. Uden fælles forståelse af sakramenterne var der intet kirkeligt fællesskab, hverken med Rom, Zwingli eller de radikale reformatorer. Det handlede for ham ikke om ”gamle ord”, for selve evangeliet stod på spil. Men hvorfor var den rette forståelse af sakramenterne så afgørende for ham? Og hvad betyder dette ind i en nutidig virkelighed ? 

4. Præsteidentitet - i fremtiden? ved Poul Martin Langdahl, sognepræst, Hoptrup Sogn:
Tiden og fremtiden udfordrer folkekirken på identitet og udtryksmåde! Måske er det specielt i byerne, der er et faldende dåbstal og en vigende tilslutning til folkekirken, men det er en tendens, vi er nødt til at forholde os til. I flere af vores nabolande er afviklingen af kirken sket med en skræmmende hastighed. Poul Martin vil fortælle om oplevelser fra kirken i Holland, hvor kirken gør forsøg med at gå nye og meget anderledes veje for at være kirke for nonkonfessionelle. De nye eksperimenterende måder at være kirke på medfører en ny kirkeidentitet og en ny præsteidentitet. Tør du lade dig udfordre og skære ind til benet, i forhold til, hvad der er vigtigt og har betydning for kirkens identitet? 

5. Feminisme, køn og teologi ved Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, afdelingsleder for Systematisk teologi:
I 2020 rullede MeToo for anden gang og satte spor mange steder i Danmark. Hvilke spor satte bølgen i Den Danske Folkekirke? Trods få stærke stemmer, der i mange år har forsøgt at rejse spørgsmål om magt og køn i folkekirken, har denne problemstilling levet besynderligt skjult - og gør det på mange måder stadig. I denne workshop skal vi drøfte dette folkekirkelige forhold, og vi skal overveje de teologiske og menneskelige omkostninger ved det. Vi skal dykke ned i udviklingen inden for de etablerede feministisk-teologiske og womanistiske traditioner. Til sidst skal vi overveje at læse Augustin, Luther og Kierkegaard som køns- og frihedstænkere.