Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Grafik om webtilngængelighed

Sådan får du styr på webtilgængeligheden

Loven kræver, at sognets hjemmeside skal være tilgængelig også for mennesker med funktionsnedsættelser. Som sogn eller provsti skal I gøre opmærksom på, at I lever op til kravene. Se her hvordan.


Af Henrik Dons Christensen.

Offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for alle, også for svagtseende, blinde og andre med fysiske funktionsnedsættelser. Det gælder både permanente og midlertidige funktionsnedsættelser. Loven blev vedtaget i 2018. Det er jer som ejer af webstedet, der er ansvarlig for, at hjemmesiden lever op til kravet.

Der er både krav til teknik, form og indhold i loven. Noget af det sørger jeres hjemmesideleverandør for, andet skal I selv tage jer af.

Vigtigst: Få lavet en erklæring om tilgængelighed

Loven, som også gælder folkekirkens hjemmesider, indebærer, at der skal være en erklæring på hjemmesiden, der beskriver, hvordan hjemmesiden opfylder kravene for webtilgængelighed. Jeres hjemmesideleverandør har sandsynligvis en skabelon for erklæringen.

Ved at klikke her kan I se, hvordan erklæringen ser ud for Haderslev Stift.

Erklæringen skal laves i digitaliseringsstyrelsens WAS-tool, og det skal fremgå, hvem der ejer webstedet og har ansvaret, og i hvilken grad webstedet er tilgængeligt for brugere med funktionsnedsættelser. Hvis I ikke lever op til alle krav på alle sider og f. eks. ikke optimerer ældre og meget lidt læste sider, skal I nemlig gøre opmærksom på det i tilgængelighedserklæringen.

WAS-tool og erklæringen kan du læse om ved at klikke på dette link.

Som bruger skal man kunne finde jeres erklæring ved at tilføje /was i slutningen af jeres forside webadresse, f. eks. www.korsbaekkirke.dk/was. Det er også lovpligtigt at linke til erklæringen fra jeres forside, f. eks. i bunden af siden, hvis det er muligt.

Krav til hjemmesidens indhold

Der er desuden en række krav til indholdet, der skal opfyldes, så hjemmesiderne er anvendelige, forståelige og robuste og kan bruges af brugere med funktionsnedsættelser. 

Klik her for at læse denne guide om webtilgængelighed, som Folkekirkens IT har lavet.

Et par af kravene er at:

 • Der skal udfyldes en billedbeskrivelsen på billeder. I feltet kaldet alt-text skal I skrive, hvad der er på billederne, så folk med dårligt syn kan få computeren til at læse det op. Der kan f. eks. stå ”Præst på prædikestol” eller ”Gravsten på kirkegård”. Der er typisk et felt, der hedder ”alt text”, hvor i kan udfylde beskrivelsen. Hvis billedet bare er til pynt, skal der blot indsættes et mellemrum.
 • Teksten skal formateres med de rigtige typer overskrifter, så mennesker, der bruger skærmlæser, kan få overblik over indholdet. Brug jeres hjemmesideprograms overskrifter 1,  2 og h i stedet for fed skrift. Brug kun overskrift 1 een gang pr side. Læs mere på siden om SEO hvorfor ved at klikke her.
  • Reglen gælder også PDF-filer og Word-dokumenter med referater fra f. eks. menighedsrådsmøder. Word 365 har her en tilgængelighedsfunktion, I kan anvende.
 • Man så vidt muligt undgår at bruge tabeller, da skærmlæsersoftware har svært ved at tyde dem. Bruger i tabeller ved f. eks. regnskaber, skal I huske at formatere overskrifter i kolonner og rækker.
 • Siden skal kodes, så brugerne kan anvende tabulatorer til at bevæge sig rundt på siden, hvis de ikke anvender mus.
 • Man laver beskrivende titler på sine sider. Et eksempel kunne være, at man ved en artikel skriver Artikel: dåben er en gave stedet for blot "dåben er en gave".
 • Links skal have en forklarende tekst, så de, der får læst teksten op, ved, hvad de klikker på. Se eksempler tidligere i artiklen.
 • Videoer, der lagres på hjemmesiden, skal tekstes efter maks. 14 arbejdsdage. Det er nemt at gøre på eks. YouTube.

Reglerne gælder desuden for de sociale medier, som kirken administrerer, så videoer på Facebook og YouTube skal også tekstes. Der er værktøjer til tekstning på siderne. Der er en række krav, man som bruger ikke kan opfylde, men som administrator skal man stræbe efter at gøre sin facebookside så tilgængelig som muligt.

I forhold til teknikken er de fleste hjemmesider i dag kodet til at kunne overholde loven for webtilgængelighed, men det er administratorernes ansvar at sikre, at man anvender de rigtige overskrifttyper, at der udfyldes alt-text til billeder og at dokumenter formateres rigtigt. Spørg jeres udbyder, om jeres hjemmeside opfylder kravene til kodning.

Undtagelser:

Som sagt er der undtagelser, der gør det muligt ikke at leve op til kravene på alle hjemmesidens undersider. Det gælder f. eks. gamle dokumenter, og hvis arbejdsbyrden vurderes at være uforholdsmæssig stor i forhold til, hvor mange der bruger siderne. 

Læs om dem i bunden af artiklen, du kan finde via dette link.

Fordele ved at gøre sin hjemmeside tilgængelig

Det er en stor og tidskrævende opgave at gennemgå alt indhold på sin hjemmesid for at sikre, at indholdet er tilgængeligt for brugere med handicaps.

Der er dog også fordele ved at gøre sin offentlige hjemmeside tilgængelig. Den største fordel er, at I vil opnå en bedre rangering på søgemaskinerne og en bedre brugeroplevelse.

 • Bedre overskrifter skaber mere trafik via Google
 • Bedre link-tekster hjælper alle brugere
 • Gode alt-text til billeder hjælper søgemaskinernes robotter og skaber mere trafik.
 • Tekstede videoer kan ses med slukkede højttalere (sådan ser de fleste videoer på Facebook)
 • I får overblik over jeres hjemmeside og får slettet gammelt indhold, som ikke længere er aktuelt. Det får hjemmesiden til at virke mere opdateret.
   
Fakta

Vigtig yderligere information til sogne

Læs lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, hvor det fremgår:

 

§3 styk 2: 

Stk. 2. Vurderer det offentlige organ, at overholdelse af krav om tilgængelighed i stk. 1 vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, kan det offentlige organ vælge at undlade at overholde kravene. Det offentlige organ skal ved vurderingen tage hensyn til

1) det offentlige organs størrelse, ressourcer og art og

2) de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.

Stk. 3. Undlader det offentlige organ at overholde krav om tilgængelighed i stk. 1, skal organet i tilgængelighedserklæringen, jf. § 4, redegøre for de dele af kravene, som ikke kunne overholdes, og om muligt anvise et tilgængeligt alternativ.

Stk. 4. Ministeren for offentlig innovation fastsætter, hvilke standarder eller tekniske specifikationer der skal være opfyldt, for at et websted eller en mobilapplikation formodes at være i overensstemmelse med krav om tilgængelighed i stk. 1.

Fakta

Lov om tilgængelighed

 • Nye websteder, som er offentliggjort efter 23. september 2018, har været omfattet af lovens krav siden september 2019.
 • Fra 23. september 2020 trådte næste fase af loven i kraft, hvilket betød, at også ældre websteder skal være tilgængelige. Et websted betragtes som ældre, hvis det er offentliggjort før 23. september 2018.
 • Fra 23. juni 2021 skal alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers mobilapplikationer også være webtilgængelige.
 • Læs lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer her.