Nyhedsarkiv 2021
Nyheder

Præsterepræsenstanter i Haderslev Stiftsråd

Dette efterår er der valg til stiftsrådet, det øverste demokratiske organ i stiftet.

Der er to faste medlemmer, nemlig biskop og domprovst. Derudover vælger hvert provsti en repræsentant for menigheden, og provsterne skal også vælge en repræsentant.

Der skal også vælges tre præsterepræsentanter, og de sidste uger har de stemmeberettigede præster i stiftet haft mulighed for at sætte deres kryds på en liste eller på en enkelt kandidat blandt de fire præster, der har været opstillet.
 

Valget er nu afgjort, og de nye præsterepræsentanter i stiftsrådet bliver Tove Bjørn Jensen, Finn Johannes Lyngholm Rønnow og Robert Strandgaard Andersen
 

Det nye stiftsråd for perioden 2021-2025 konstitueres onsdag 3. november 2021.
 

Se protokol fra valgoptællingen her:
Protokol - valg af præster til stiftsrådet 2021