Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Pårørende-rum

Nyt krematorium med unikt pårørende-rum

Aabenraa Sogns nye krematorium er nu indviet. Bygningen indeholder bl.a. et unikt pårørende-rum, hvor familie og venner kan følge afdøde på den sidste rejse.


ZENI arkitekter har tegnet det nye krematorium, der vil få kapacitet til 3.400 kremeringer årligt. 

- Behovet for kremeringer er steget over en årrække i takt med ændringen i danskernes begravelseskultur, hvor flere og flere vælger at blive kremeret fremfor at blive begravet. Det har derfor været nødvendigt for os at tilpasse vores anlæg til virkeligheden, forklarer Morten Hansen, der er administrationschef i Aabenraa Sogn.

Som det kun tredje krematorium i Danmark har man i det nye krematorium i Aabenraa indrettet et pårørende-rum, der gennem et vindue giver familierne mulighed for at overvære indsættelsen af kisten i krematorieovnen. De to øvrige krematorier med pårørende-rum ligger i Ringsted og Bispebjerg.

- Tanken bag vores pårørende-rum er at give de nærmeste pårørende mulighed for at følge afdøde hele vejen på rejsen til et sidste farvel. Vi vil gerne skabe en parallel til den direkte afslutning, man oplever ved begravelsen, hvor man sænker kisten i jorden, siger administrationschef Morten Hansen.

Klimavenligt byggeri

Om den arkitektoniske proces med at imødekomme den iboende modsætning mellem det tekniske og funktionelle i kremeringsprocessen på den ene side og den værdighed og respekt, som bygningen skal møde pårørende og kirkegården på den anden side, siger arkitekt MAA og direktør i ZENI arkitekter, Torben Engsig Svan Sørensen:

- Vi har søgt at tegne en bygning med en tyngde og ærbødighed, der vil være en respektfuld ramme for de afdøde og deres efterladte. Vi har bevidst valgt smukke, stoflige materialer, i form af primært tegl og træ – både ude og inde – der vil patinere, og gennem årene blive en tiltagende smuk og integreret del af kirkegården, siger Torben Engsig Svan Sørensen.

Det nye krematorium er bygget med integrerede solfangere, og kommer til at producere ca. lige så meget strøm, som det forbruger på årsbasis. Desuden anvender krematoriet biobrændstof, som har en høj CO2-reduktion på ca. 80% i forhold til traditionel fossil gas. 

Dette kombineres med, at krematoriet genanvender godt 1/3 af energien fra ovnene, som sendes ud i fjernvarmesystemet, og på den måde er med til at opvarme boligerne i Aabenraa by.

 

Fakta

Aabenraa Krematorium

  • Det eneste krematorium i det gamle Sønderjyllands Amt. I nærheden findes krematorier i Esbjerg, Kolding, Horsens og Vejle.
  • Det er Aabenraa Sogn, der har påtaget sig samfundsopgaven at drive krematorie i Sønderjylland på vegne af Aabenraa Provsti.
  • Nomineret til Arkitekturprisen i Aabenraa 2021.
  • Det gamle anlæg havde kapacitet til 1.700 kremeringer per år. Det nye har kapacitet til 3.400 kremeringer årligt.
  • Fra 2014 til 2020 er antallet af kremeringer i Aabenraa Krematorium steget fra knap 1.700 til knap 2.000. Det tal forventes ifølge Aabenraa Krematorium at stige til mellem 2.300 og 3.200 over de næste 20 år.