Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Ansatte

Hjælp til menighedsrådene: Se, hvad stiftet kan tilbyde

Menighedsrådene kan altid kontakte stiftets ansatte, hvis de har brug for hjælp til konkrete opgaver eller mere generel rådgivning og vejledning i forbindelse med deres arbejde.


Menighedsrådene spiller en afgørende rolle i folkekirkens arbejde; som arbejdsgivere og ansvarlige for sognets økonomi, bygninger og kirkens liv og vækst.

Stiftsadministrationen i Haderslev har et indgående kendskab til de vilkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og et udpræget kendskab til de lokale forhold i stiftet.

Det tilbyder stiftsadministrationen

 • Rådgivning om arbejdstilrettelæggelse (arbejdstid, rådighedstid og rammetid)
 • Disciplinære skridt eller afskedigelse
 • Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, sygdom, pension
 • Rådgivning om samarbejdsaftaler, hvor f. eks. to eller flere menighedsråd ønsker at arbejde sammen om en opgave eller en ansættelse
 • Udarbejdelse af stillingsannoncer
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser
 • Spørgsmål om ansættelsesforhold
 • Lønspørgsmål og –forhandlinger
 • Bygge- og restaurationssager vedrørende kirke og præstebolig
 • Vejledning om webtilgængelighed og hjemmeside, herunder eksempelvis spørgsmål om ophavsret på billeder brugt på hjemmeside
 • Juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning, forvaltningsretlige spørgsmål, aktindsigt og menighedsrådets forretningsforhold i det hele taget
 • Hjælp og sparring til det lokale kommunikationsarbejde
 • Juridisk rådgivning om privatretlige spørgsmål og tvister
 • Juridisk rådgivning indenfor den offentligretlig lovgivning
 • Kurser af forskellig art, herunder introkurser for nye formænd, næstformænd, kontaktpersoner, kirkeværger og kasserer
Fakta

Baggrund

 • Kirkeministeriet har besluttet at ophæve aftalen fra 2011 om opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet selv.
   
 • Det betyder, at der ikke længere er fælles principper for rådgivning og betjening af menighedsråd og provstiudvalg. 
   
 • I den anledning sender landets stiftsadministrationer informationer til menighedsrådene om, hvad de kan bruge stiftsadministrationerne til.
Rollefordeling

Her kan menighedsrådet få hjælp.