Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Haderslev Domkirke

Haderslev Domkirke får tilskud på 125.631 kr.

Haderslev Domkirke modtager et beløb på 125.631 kr. fra den årlige pengepulje på i alt 11,4 millioner kroner fra Kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning. 


Kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning giver mulighed for, at der kan søges om tilskud til at vedligeholde og istandsætte de særligt bevaringsværdige af Danmarks gamle og smukke kirker.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har nu besluttet, hvilke otte danske kirker, som i år får del i den årlige pengepulje, på i alt 11,4 millioner kroner fra Kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning.

Blandt modtagerne er bl.a. Haderslev Domkirke, der modtager et tilskud på 125.631 kr. Domkirken har i seneste år gennemgået en hovedistandsættelse under ledelse af det lokale arkitektfirma, Tegnestuen Mejeriet A/S. Hovedskibet og den østlige del af søndre sideskib er blevet kalket, inventaret har skulle sættes i stand, ligesom Domkirken har fået nyt blytag.

Tre malerier som vidnesbyrd

Haderslev Domkirke har i ansøgningen til Kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning søgt om tilskud til istandsættelse af de tre malerier i nordkapellet og krucifikset i sydkapellet. De to af de tre malerier er ligesom krucifikset fra 1800-tallet omtalt i værket ”Danmarks Kirker” fra 1954. 

Det sidste maleri, en skildring af Kongernes Tilbedelse, der sandsynligvis også stammer fra 1600-tallet, er ikke nævnt. Det er således uklart, hvorfra det stammer. Der kan ikke være tale om et af de to bibelbilleder, som nævnes overført fra Haderslev domkirke til Taps Kirke, idet disse var malet på træ, og billedet af Kongernes Tilbedelse er et lærredsmaleri. 

Af de to malerier, der er nævnt i ”Danmarks Kirker”, er det ene maleri, som stammer fra 1662, en unavngiven kopi af Rembrandts ”Ecce Homo” (et motiv navngivet efter de ord, hvormed Pontius Pilatus præsenterede den piskede Jesus; ”Se dette menneske”). 

Det andet maleri, der blev skænket til kirken i 1951, er udført af kunstmaler Ole Kruse, der blev født i Haderslev i 1868, men som forlod sin hjemby som 19-årig for kun at vende tilbage én gang: Til afstemningen i 1920. Ellers boede han det meste af sit liv i Sverige, hvor han kort før sin død i 1948 malede syv store bibelske billeder, heriblandt den fremstilling af Kristi Forklaring/Kristi Himmelfart, som blev skænket til Haderslev Domkirke. 

Krucifikset, der er udført af forgyldt zink, tjente som alterprydelse fra 1845, indtil det i 1922 blev erstattet af det nuværende alterkors. 

Med tilskuddet vil hele inventaret i Domkirken snart være istandsat. 
 

Fakta

De fik også støtte

Odden Kirke: 1.350.000 kr.

Kippinge Kirke: 479.934 kr.

Radsted Kirke: 994.743 kr.

Guldager Kirke: 371.250 kr.

Tune Kirke: 2.324.250 kr.

Randers Klosterkirke: 1.743.750 kr.

Christians Kirke: 4 mio. kr.