Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Bibliotek

Brug gerne Haderslev stiftsbibliotek

Tidligere sognepræst i Hammelev og provst i det gamle Vojens- Christiansfeld Provsti, Bjarne Christensen, skriver her om Haderslev Stiftsbibliotek, som præster og andre interesserede opfordres til at benytte sig af. 


Haderslev stiftsbibliotek er 100 gammelt. Igennem alle årene er det blevet beriget ved bogindleveringer fra præstegårde og ved gaver fra præster og andre til biskoppen i stiftet. Da bogsamlingen i kælderen under stiftet formentlig er ukendt for de fleste og fordi biblioteket bliver brugt for lidt, opfordres præster og andre interesserede nu til at bruge det mere.

Der er ikke udarbejdet en systematisk fortegnelse over bøger og hæfter i samlingen, men bogsamlingen er blevet ordnet og blevet omplaceret ud fra emner af tidligere sognepræst og provst i det gamle Vojens-Christiansfeld Provsti, Bjarne Christensen, samt afdøde Hans Peter Jakobsen, der var gift med stiftets tidligere kontorchef, Bodil Jakobsen. Der er altså ingen garanti for at du kan finde lige dén bog, du ellers ville låne hjem fra Det kongelige Bibliotek eller fra Statsbiblioteket, men du kan være heldig og i hvert fald gå på opdagelse.

Hvad rummer Haderslev Stiftsbibliotek?

Følgende emner rummes af biblioteket:

  • Ny og gammel testamentlig eksegese i bred forstand, herunder også tidshistorie med hovedvægt på den ældre litteratur.
  • Salmesamlinger udgivet af digtere og salmebøger fra forskellige perioder – også fra tiden før Haderslev Stift blev til. Pædagogisk materiale vedr. dåb og konfirmation, hymnologiske meddelelser, orgel- og organistfaglige årsskrifter samt kordegneårbøger.
  • Der er en betydelig samling af, hvad vi har kaldt ”præste- og sognehistorie”, hvad der er grund til at notere sig, fordi den slags materiale undertiden ikke findes på de landsdækkende biblioteker.
  • Så findes der udgivelser om det ”Mellemkirkelige”, altså redegørelser om forskelle mellem trosretninger og om forhandlinger inden for kristenheden i bred forstand og tillige skrifter om mødet med andre trossamfund, f. eks islam.
  • Der findes hylder med ”Etik – og religionsfilosofi” samt med ”Dogmatik” -  med i hvert fald historisk interessante bøger fra tiden omkring Kierkegaards kirkekamp.
  • Der er ”Prædikensamlinger, andagts- og bønnebøger”, både af nulevende forkyndere tillige med samlinger af hofprædikener fra midten af 1700-tallet (Johann Andreas Cramer).
  • Så er der ”Kirkehistorie”, herunder bøger, der omhandler den slesvigske kirkes historie fra 1864 til 1920
  • Stiftsårbøger fra Haderslev og fra de øvrige stifter i Danmark foreligger komplet fra de år, hvor de 10 Stifter udgav stiftsårbøger. Hvis du interesseret i en særlig artikel fra én af stifsårbøgerne, bør du kunne finde den på reolen i Stiftsbiblioteket.
  • Sønderjyske Årbøger ” og samt årbøger er fra ”Nordelbingen /Den nordelbiske kirke”, altså den tyske landsdelkirke, der betjener det tyske mindretal i Danmark uden for købstæderne, indgår også i stiftsbiblioteket.

Hvor er hovedvægten?

Kælderen under stiftet rummer arkivalier af ældre dato, der ikke er blevet afleveret til Lands-/statsarkiverne, og kontor- og uddelingsmaterialer, ud over stiftsbiblioteket.

Det nuværende stiftsbibliotek er - efter min opfattelse - stærkest i belysningen af grænseforholdet og historien til nabolandet til syd. Der kan findes f. eks. kirkelige forhandlingsprotokoller fra 1. verdenskrigs slutning om løn- og pensionsforhold for præsterne i Slesvig, der giver et godt indblik i datidens vanskeligheder og løsninger. Der er også tidsskrifter som Kirke og Kultur fra 1934 -1945/1979-85, Dansk Kirkeliv, Dansk Udsyn, Vartovbogen og Indre Missions Tidende fra 1864-1890.

Så selv om stiftsbiblioteket i Haderslev Stift ikke er blevet udbygget ved systematiske indkøb igennem årene, kan biblioteket alligevel hjælpe dig til en bog, du har brug for at læse. 

Bogen kan læses på stedet – eller lånes med hjem efter aftale og registrering hos biskoppens sekretær, Heidi Hinrichsen.

Skrevet af Bjarne Christensen, februar 2021.