Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Liturgi ikoner

350 bidrag om liturgidebatten

I slutningen af marts var der deadline for indsendelse af bidrag til liturgipostkassen som et led i debatten omkring hvilken retning, gudstjenesten kan se ud i fremtiden.


Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres? Den drøftelse har landets biskopper ønsket at igangsætte. Derfor har folkekirkens liturgi siden 2016 været til debat. Tre fagudvalg har i den forbindelse undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. 

Det var oprindeligt meningen, at biskopperne tilbage i efteråret 2020 skulle have diskuteret de samlede bud fra sogne, kirkegængere og organisationer i forhold til, i hvilken retning, gudstjenesten skal gå i fremtiden. På grund af corona blev biskoppernes drøftelse dog udskudt, ligesom fristen for at indsende kommentarer, forslag og ideer til folkekirkens liturgi blev rykket til 26. marts 2021. En planlagt midtvejdskonference måtte også ændres, og blev i stedet afholdt digitalt i januar 2021.

I løbet af april måned bliver bidragene offentliggjort hos folkekirken.dk i det omfang, bidragsyderne giver deres samtykke til det. Bidragene sendt til liturgipostkassen indgår sammen med debatindlæg i medierne, artikler i tidsskrifter og andre udgivelser om folkekirkens liturgi i biskoppernes vurdering af den videre proces.

Engagerede bidrag

Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, er blandt de tre biskopper, der i løbet af de sidste par år har haft ansvaret for debatten om liturgi, og hun glæder sig over de mange forskellige indkomme bidrag, der er med til at kvalificere gudstjenestelivet.

- Det er stærkt opmuntrende og oplivende at læse både enkeltpersoner, kirkelige retninger, menighedsråd, studiekredse og organisationers bidrag. De har involveret sig på grund af kærlighed til gudstjenesten, og det er helt bevægende, at kirkelivet er så fyldt med gode betragtninger om liturgien, siger Marianne Christiansen.

Planen er nu, at de indkomne bidrag danner grundlag for et oplæg til, om debatten har givet anledning til at foretaget ændringer eller nyt tiltag i folkekirkens liturgi. Det er de tre biskopper Tine Lindhardt fra Fyens Stift, Elof Wetstergaard fra Ribe Stift og Marianne Christiansen fra Haderslev Stift, der står bag oplægget, der skal præsenteres til bispemødet i oktober. Herefter følger endnu en konference og drøftelser i offentligheden, før den videre proces skal diskuteres i januar 2022 på bispemødet. Eventuelle ændringer skal herefter i en bred høringsfase. 

Læs mere om liturgiarbejdet hos folkekirken.dk ved at klikke her.

Læs de offenligtggjorte hos folkekirken.dk ved at klikke her.