Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Velkomstmateriale til nye menighedsråd

Inden første søndag i advent, hvor det nye kirkeår begynder, skal alle menighedsråd have afholdt konstitueringsmøde. Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler via e-læring.


Haderslev Stift byder velkommen til nye medlemmer i sognenes menighedsråd, der nu skal i gang med at danne sig et overblik over og forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet.

Hvis du vil forberede dig på menighedsrådsarbejdet allerede nu, kan du hjemmefra blive introduceret til arbejdet via e-læring på godtfrastart.dk. 

Introduktionskurserne er b.la. for dig, som er helt nyvalgt i menighedsrådet. Kurserne giver dig en kort introduktion til posterne i menighedsrådet, hvordan de fordeles og hvilke opgaver menighedsrådet varetager.

De øvrige kurser i menighedsrådets arbejdsområder er for dig, som er nyvalgt eller dig, der er erfaren i et menighedsråd og gerne vil gå et spadestik dybere. Kurserne gennemgår detaljeret opgaver og regler i forhold til menighedsrådets bygninger, ansatte og økonomi, ligesom menighedsrådets visionsarbejde, ansvar som offentlig myndighed og reglerne for menighedsrådsvalg udfoldes.

Kurserne er udarbejdet i et samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, de ti stifter samt Kirkeministeriet.