Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Temadag for præster

Haderslev Stift arrangerer temadag for præster fredag den 25. september 2020 kl. 10-14 i Skibet Kirkehus i Vejle. Temaet er "Om at sparke døren ind - til kommunen eller præsten". 


På dagen gives der konkrete eksempler på, hvordan kirker og kommuner kan samarbejde om at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker i lokalsamfundene.

I primærsektoren og i kommunerne har man den kontakt til mange borgere i alle aldre: Ældre misbrugere, arbejdsløse, syge og handicappede, som præsten kan have svært ved at etablere en relation til, fordi denne gruppe måske ikke er vant til at komme i kirken eller tale med præsten. 

Til gengæld kan kommunen have svært ved at imødekomme borgernes mange forskelligartede og ”bløde behov”. Det kan præsten og de fællesskaber, der er omkring kirkerne, til gengæld. 

Det er temadagens hensigt at nedbryde fordomme på området og give eksempler på, dels hvordan dette samarbejde kan etableres, dels på konkrete initiativer fra den folkekirkelige virkelighed.

PROGRAM:

9.30: Ankomst og kaffe. 
10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema og program v. Ulrik Overgaard. 
10.05: Diana Birk Krogstrup, Sundhedschef i Vejle Kommune: Den vidt åbne dør til kommunen. Kan kirken gøre en forskel for menneskers sundhed og hvordan? Kan kommune og kirke samarbejde om at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker i lokalsamfundene? Hvordan kan kommune og kirke stå sammen om at støtte og hjælpe mennesker i livskriser. Diana vil udfolde emnet udfra et kommunalt perspektiv og komme med eksempler fra praksis. 
10.45: Spørgsmål og debat. 
11.00: Hanne Henriksen, sognepræst med kvote til etablering af kontakt til kommunerne i Horsens Provsti: Kirken og kommunen – hvorfor skal vi samarbejde?  I begyndelsen var Hanne ansat til at tage telefonen, når kommunen ringede. Det gør hun stadig, men hun er også begyndt selv at ringe til kommunen. Hanne vil i sit oplæg fortælle, hvorfor hun opfatter det som en 
folkekirkelig opgave og gave at samskabe med kommune og det omkringliggende samfund. 
11.45: Spørgsmål og debat. 
12.00: Frokost. 
12.15: Mette Mommsen, sognepræst i Faurskov Provsti: Om praksis i Faurskov Provsti på det sundhedsfaglige område.
13.00: Michael Markussen, sognepræst i Kolding Provsti: Om praksis i Kolding Provsti på det tværkulturelle område. 
13.45: Spørgsmål og debat. 
14.00: Afslutning.

Tilmelding senest den 18. september 2020.