Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Stor tilslutning til folkekirken i Haderslev Stift

80 procent af alle syd- og sønderjyder er medlem af folkekirken og to ud af tre spædbørn bliver døbt. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.


Danmarks Statistisk har netop offentligt nye tal for Kirkeministeriet, der viser, at størstedelen af befolkningen i Haderslev Stifts er medlemmer af folkekirken. Heraf døber de fleste deres børn i kirken og vælger ligeledes at begrave deres døde fra kirken. Tendenserne på stiftsplan følger i store træk samme mønster som på landsplan:

Ved årsskiftet var 74,3 % af alle landets indbyggere en del af folkekirken, hvilket er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til sidste år. Det er det mindste fald siden 2006-2007. 

Det er en velkendt historie, at folkekirkens medlemsprocent falder en lille smule hvert år. Det skyldes blandt andet, at indvandrere og efterkommere ikke bliver medlemmer af folkekirken, og at der ikke er nok indmeldte medlemmer til at veje op for dem, som går bort.

Biskop Marianne Christiansen glæder sig over, at syd- og sønderjyderne fortsat har folkekirken som en del af deres liv, når de f.eks. deltager i gudstjenester og dåb, tager børnene med til babysalmesang, mødes om de store overgange i livet, går til koncerter eller foredrag, samles til højtiderne eller søger folkekirken, når man mødes af udfordringer i livet.

LÆS MERE: Folkekirken i tal: Herkomst

Svagt faldende medlemsprocent
Medlemstallet i Syd- og Sønderjylland ligger på 79,7 procent, mens det for hele landet ligger på 74,4 procent. Fra 2018 til 2019 er medlemsprocenten i Haderslev Stift dog kun faldet med 0,4 procentpoint fra 80,1 procent til 79,7 procent. Det er det laveste fald i flere år.

Antallet af aktive udmeldelser i Haderslev Stift – altså de udmeldelser, som ikke skyldes dødsfald – er med 718 på samme lave niveau som sidste år, hvor tallet lå på 735. 

Også dåbsprocenten er faldet mindre end året før. Af de børn, som blev født i Haderslev Stift i 2018 blev 66,5 procent døbt inden udgangen af 2019. For børn født i 2017 var tallet 67,0 procent og i 2016 var tallet 68,0 procent. På landsplan bliver mere end halvdelen af de 0-1-årige børn døbt. Tallet dækker dog over store regionale forskelle, for mens andelen af døbte i Københavns Stift ligger på 38,2 %, er den over 70 % i både Aalborg, Viborg og Ribe Stift.

LÆS MERE: Folkekirken i tal: Ind- og udmeldelser

LÆS MERE: Folkekirken i tal: Dåb

Præsten begraver

Også tal for folkekirkelige begravelser er med i Danmarks Statistiks nye tal.

På landsplan blev 82 procent af de døde begravet eller bisat med medvirken fra en præst i 2019, og det er samme procenttal som i 2018. I Haderslev Stift blev 86,3 procent kirkeligt begravet, hvilket er en smule lavere end i 2017, hvor 86,7 procent af de døde fik en kirkelig bisættelse eller begravelse.

Danmarks Statistik offentliggør den samlede kirkestatistik på statistikbanken.dk under emnet "Kultur og kirke".

Tal på sogne- og provstiniveau findes desuden under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger" på de sider i sogn.dk og provsti.dk, der rummer en række forskellige oplysninger om de enkelte sogne og provstier.

Du kan også se alle nøgletallene hos Folkekirken i tal, hvor du kan dykke ned i de nye statistikker over medlemmer, ind- og udmeldelser, kirkelige handlinger m.m.