Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Skærpede retningslinjer for gudstjenester

Retningslinjerne er opdateret på baggrund af sundhedsmyndighedernes vurdering og gælder alle gudstjenester fremover.


Kirkeministeriet har på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter drøftelser med sektorpartnerskabet inden for kirkeområdet skærpet retningslinjerne for gudstjenester. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er forsvarligt at gennemføre julegudstjenester, når man overholder retningslinjerne, fordi disse mindsker risikoen for smittespredning betydeligt.

De skærpede retningslinjer er for gudstjenester generelt. Det vil sige, at disse gælder både for de kommende julegudstjenester og fremover.

Ud over de hidtidige retningslinjer vedr. areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind gælder nu desuden:

Indendørs gudstjeneste bør højst vare 45-50 minutter, så det er muligt at lufte ud 10 minutter med gennemtræk mindst én gang i timen.

Vær opmærksom på, at afstanden holdes ved ankomst og afslutning. Man kan udpege personer med ansvar for, at afstanden bliver holdt.

Derudover skal I fortsat være opmærksom på følgende:

  • Forventer man mange deltagere til gudstjeneste i forhold til lokalets størrelse – f. eks. juleaften -  bør man overveje alternative måder at holde gudstjeneste på. Det kan være udendørs, som drive-in eller ved at supplere med live-streaming.
  • Ved indendørs gudstjeneste kan man overveje at tillade færre deltagere end muligt, jf. areal- og afstandskrav for at sikre ekstra afstand.
  • Fællessang: Hvis man vælger at have fællessang til gudstjenesten, skal der være mindst 2 meters afstand mellem kirkegængere, og man kan overveje endnu større afstand mellem deltagerne. 1 meter er tilstrækkeligt, hvis der ikke synges. Det bør overvejes, om sang ved gudstjeneste samt menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning. Alternativer kan være, at kun koret synger, eller organisten spiller.
  • Ved nadver: Overvej, hvordan der kan sikres afstand mellem deltagerne i forbindelse med ritualet.

Se pressemeddelelsen fra Kirkeministeriet her.

Link til de samlede retningslinjer fra Kirkeministeriet her.