Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Samtalekort om grænselandet

De danske og tyske kirker står bag 32 tosprogede samtalekort, der skal give indspark og inspiration.


Det store genforeningsår 2020 er desværre blevet ramt af mange aflysninger på grund af corona, men det dansk-tyske venskabsår blev i denne uge atter markeret, da de danske og tyske kirker præsenterede en æske samtalekort med citater fra bl.a. salmer og sange, bibelcitater, synspunkter og påstande. Initiativet til samtalekortene kommer fra provst for den danske kirke i Sydslesvig, Hasse Neldeberg Jørgensen og præst for den tyske menighed i Haderslev, Christa Hansen. 

Kortene beskæftiger sig ikke kun med teologiske emner, men også om politik og samfund, der skal give stof til eftertanke og en mulighed for at komme i dialog med hinanden på begge sprog.

- Vi valgte titlen "Grænseland" for at få belyst begrebet så bredt som muligt, så vi kommer omkring grænseland i vores ind og hjerter og på kryds og tværs af tid og rum, siger provst Hasse Neldeberg Jørgensen, der sammen med Christa Hansen har valgt tekster og formuleret spørgsmål til hvert udsagn.

Resultatet er blevet til 32 spændende kort, som distribueres via provstierne til interesserede i menighederne på begge sider af grænsen. Kortene er på både tysk og dansk, og fremstilles i første omgang i 3.000 eksemplarer. 

Bag udgivelsen står de tre stifter: Slesvig-Holsten, Ribe og Haderslev samt Nordschleswigsche Gemeinde og Dansk Kirke i Sydslesvig.