Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Sæt global mission i fokus i sognet

Stiftsudvalget for Ydre Mission i Haderslev Stift tilbyder stiftets præster at sætte fokus på kirkens globale missionskald trinitatis søndag med fokus på ydre mission.


Stiftsudvalget for Ydre Mission i Haderslev Stift støtter menighedernes missionsindsats og formidler kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber. Udvalget tilbyder temaet "Ord med mere" til stiftets menigheder trinitatis søndag den 30. maj 2021:

- Det gør vi, fordi vi synes, at Ydre Mission er glemt mange steder i kirken, og vi mener, at opgaven er at være i mission, både i Danmark og internationalt. Vores tilbud vil betyde, at man vil kunne få en gæst fra et af de folkekirkelige missionsselskaber til at italesætte missionstemaet den pågældende søndag, forklarer Jens Peter Rejkjær, der er general- og missionssekretær i BDM

Han håber, at sognene vil forholde sig positivt til stiftsudvalgets tilbud og tage det som en udstrakt hånd.

- Vi oplever mange steder, at der er begrænset fokus på forkyndelsen af det kristne budskab ud over vores egne grænser og helt ”til verdens ende”. Vi stiller os gerne til rådighed som missionsselskaber for at sætte ord på noget, vi anser som meget vigtigt. Vi har som kristen kirke et kald til at række ud, både med et kristent vidnesbyrd, men også med konkret hjælp til mennesker, der lever under særdeles vanskelige vilkår, siger Jens Peter Rejkjær. 

Stiftsudvalget tilbyder kirkerne følgende modeller: 

  • Gudstjeneste med prædikant med kort orientering om Ydre Mission – kirkefrokost/kirkekaffe med orientering om YM i ca. ½ time.
  • Gudstjeneste uden prædikant med kort orientering om Ydre Mission – kirkefrokost/kirkekaffe med orientering om YM i ca. ½ time.
  • Kollekt til Ydre Mission med oplæg til gudstjenesten om Ydre Mission og hvilket projekt, der samles ind til.

- Vi håber, den enkelte præst og det enkelte menighedsråd vil vælge én af de tre modeller. Som sagt stiller vi os gerne til rådighed med det, der bedst passer ind i det enkelte sogn, siger Jens Peter Rejkjær.

Præst og/eller menighedsråd er velkommen til at kontakte pastor Jens Fischer-Nielsen, som er arrangementskoordinator, på jensfischernielsen@hotmail.com.