Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Præstepraktik i Haderslev Stift

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster.


I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. 

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. 

Det er gratis at deltage, da Stiftsrådet i Haderslev Stift betaler alle omkostninger. 

 

Se folderen vedr. præstepraktik her.

 

Næste præstepraktik er 12. - 15. november 2020.

Transport
Dine rejseudgifter bliver godtgjort. 

Sådan foregår det 
Inden praktikforløbets start vil du blive kontaktet af en praktikpræst. Sammen aftaler I, hvordan dagene skal forløbe. Det forventes, at du deltager aktivt i planlægningen af dagene, og at du har mod på at blive involveret i søndagens gudstjeneste. 

Foreløbigt program for præstepraktik 2020:

Torsdag den 12. november 2020
Kl. 12.00: Ankomst/velkomst i Haderslev Domkirke  v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med biskop Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole. 

Kl. 14: Mød en sygehuspræst: Ann Bork Damsgaard er sygehuspræst i Aabenraa på Sygehus Sønderjylland.

Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

Fredag den 13. november 2020
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: Et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

Lørdag den 14. november 2020
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter.  Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.

Kl. 12: Frokost i provstiets hovedby sammen med provst, praktikvært, evt. præstekolleger. 

Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.

Kl. 18: Aftensmad hos værten.

Søndag den 15. november 2020
Gudstjeneste i værtssognet. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked, hvor hele praktikken afsluttes.

Bindende tilmelding for praktikanter sker via tilmeldingen her og senest 1. oktober 2020.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte planlægningsudvalget:
Kirsten Kruchov Sørensen, provst i Aabenraa Provsti: kks@km.dk eller 29 16 05 51.

Du kan også læse, hvad en tidligere teologistuderende siger om at være i præstepraktik i Haderslev Stift.

 

Fakta

Disse præster møder du:

Gitte Sandager Bjerre har været sognepræst i Hvejsel og Jelling sogne siden 2012. Desuden er hun tilknyttet Vejle Provsti og er i kirkehøjskolens bestyrelse. Gitte bor i præstegården i Hvejsel. 

 

Maria Bech Tuominen har været sognepræst i Aale og Linnerup i Hedensted Provsti siden 2006. Aale og Linnerup er to små landsogne med tilhørende embedsbolig i Aale. Til stillingen, som er en 50% stilling, er knyttet en yderligere 50% stilling med fokus på børn i dele af provstiet. Herudover står Maria Bech Tuominen sammen med en nabokollega for en sorggruppe, der dækker hele provstiet.

Bente Korneliussen Rosenkrants har arbejdet 25 år som sognepræst. I 22 år var hun ansat i landsogne som den eneste præst i sognet/sognene og de sidste tre år har hun været præst i Sct. Nicolai sogn, et stort bysogn i Vejle med tre kirker og tre præster. Bente er særligt tilknyttet Løget Kirke, hvortil der hører en meget bred sammensætning af befolkningen. Vejle Moské og Løget Kirke deler P-plads.
 

Eva Jerg er sognepræst i Christianskirken i Fredericia, og har været præst siden 1996. Hun har tidligere været præst på landet. Christianskirken er en bykirke med mange kirkelige handlinger, arrangementer og besøgende. Eva underviser konfirmander med autisme, og hun sidder i Fredericia Skole-Kirke-Udvalg.
 

Bitten Hylleqvist Weile er ansat i Vonsild sogn i Kolding, der er i rivende udvikling og et attraktivt sted at bosætte sig. Kirken står stærkt med stor opbakning til kirkelige handlinger. Bitten har været i Vonsild siden 2014. Før det var hun ni år i to mindre landsogne. Bitten bor i Vonsild præstegård. 

 

Poul Martin Langdahl er sognepræst i Haderslev i Hoptrup Sogn, som har ca. 2.100 indbyggere fordelt på to landsbyer, flere mindre landsbyer og et landligt opland. Der er mange aktiviteter forbundet med Hoptrup Kirke: Fællesspisninger, sogneaftener, sangaftener, næste-café, læsecafé, strikkecafé, staudeklub, frokost for mænd, børneklub, juniorklub, konfirmandklub, spaghettigudstjenester, babysalmesang, klavergudstjenester og højmesser. Der er god opbakning til søndagens gudstjeneste - ofte med en menighed på 20-30 personer ved en almindelig højmesse.

 

Kitty Hovgaard er sognepræst i Egen Kirke på Als i Sønderborg Provsti.
 

Theresia Treschow-Kühl er sognepræst i Felsted, og har været præst siden 1990 med en bred erfaring både i land- og by sogne. Hun har desuden en ansættelse i Dansk Kirke i Sydslesvig med sig. Felsted er et landsogn udenfor Aabenraa præget af parcelhusbyggeri i et område med mange arbejdspladser tæt på grænsen. Theresia har som præst også ansvar for oplevelsesdagen "Jesus på slottet" på Brundlund Slot i Aabenraa og undervisning af konfirmander med særlige behov på Fjordskolen. Nogle genkender Theresia som mor til Rachel fra Årgang 0. Theresia bor med min mand Lars i en præstegård fra 1787 med stråtag. 
 

Fakta

Haderslev Stift:

Haderslev Stift strækker sig fra Hedensted i nord til grænsen mod Tyskland i syd og rækker også ind over grænsen til Dansk kirke i Sydslesvig.
 

Selvom stiftet også rummer det travle Trekantsområdet med store byer som Vejle, Fredericia og Kolding, er det landsognene i både nord og syd, der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne strøet ud i et naturskønt landskab, hvor præstegårdene har store betydning. 

 

Du kan læse mere om stiftet her