Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Opdatering af retningslinjer og FAQ

Retningslinjerne for ansvarlig håndtering af Covid-19 for folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret. Det samme er Kirkeministeriets FAQ.


Der er nu udsendt nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund. De nye retningslinjer kan findes på dette link.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som særligt har ønsket at: 

  • Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre optimal smitteforebyggelse).
  • Sætte øget fokus på, at der så vidt muligt skal sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, og at recirkulation af luft i ventilationssystemer så vidt muligt skal undgås.
  • Alle kirker og trossamfund skal have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på eller smitte med corona/COVID-19.

Retningslinjerne er generelt ændret, så de imødekommer Sundhedsstyrelsens ønsker. Særligt med henvisning til første bullit er retningslinjerne blandt andet omdøbt til "Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund." Med henvisning til bullit tre er der tilføjet et afsnit om "Tiltag ved lokale smitteudbrud mv." som blandt andet indeholder konkrete eksempler til et sådan beredskab.

Desuden er retningslinjerne ændret så de er i overensstemmelse med det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer.

I forbindelsen med opdateringen af retningslinjerne er FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk også blevet opdateret. 

FAQ'en kan findes på dette link.