Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Midtvejskonference om liturgien

Lørdag den 25. april samles 450 mennesker i Odense for at diskutere gudstjeneste, dåb og nadver som et led i debatten om folkekirkens liturgi.


Folkekirkens biskopper holder midtvejskonference om gudstjeneste, dåb, nadver og autorisation lørdag den 25. april, og nu ligger programmet for dagen klar. Konferencen har til formål at samle op på de temaer, der allerede er kommet op i  debatten, samt bringe temaer frem, som endnu mangler at blive belyst. 

Programmet for liturgikonferencen er en blanding af korte oplæg fra engagerede fagfolk med forskellige perspektiver på liturgi, workshops med flere oplægsholdere og forskelligt fokus (f. eks. sprog, ritual, dåb og nadver, musik, samfund) og en paneldebat, der spænder bredt teologisk og holdningsmæssigt og meget mere.

Konferencen har 450 pladser, og der inviteres bredt fra det folkelige og kirkelige landskab, ligesom også hvert enkelt stift får stillet en række pladser til rådighed. 

Haderslev Stift har inviteret 25 deltagere til at tage del i samtalen om liturgiens betydning og dens fremtid.

Du kan læse mere om liturgiarbejdet i folkekirken her og her
 

Fakta

Program for midtvejskonferencen

9.30 - 10.00: Ankomst, navneskilte og kaffe, brød og frugt 
10.15 - 10.30: Velkomst ved biskopperne 
10.30 - 11.00: Lektor Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet 
Samtidsreligion og nye gudstjenesteformer: Hvad vil folk – og kirken – med gudstjenesterne? 
11.10 - 11.40: Professor Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Universitet 
Gudstjenesten i tre udgaver: Begejstring, skønhed, klogskab 
11.50 - 12.20: Lektor Anders Holm, Københavns Universitet 
Gudstjenesten til debat: Hvad er der på spil lige nu historisk betragtet? 
12.30 - 13.00: Førsteamanuensis i liturgi Merete Thomassen, Det Teologiske Fakultet, Oslo 
Nyere liturgisk reformarbeid i et modernitetskritisk perspektiv 
13.00 - 13.45: Frokost 
13.45 - 14.45: Første workshoprunde 
14.45 - 15.10: Kaffepause og rokering til anden workshoprunde 
15.10 - 16.10: Anden workshoprunde 
16.15 - 17.30: Paneldebat på baggrund af workshops 
17.30 - 18.00: Hvad så nu?
Afslutning v. biskopperne Marianne Christiansen, Tine Lindhardt og Elof Westergaard