Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Lutherske Fordybelsesdage

Læs mere om de Lutherske fordybelsesdage, der vil fremme den lutherske teologi.


Sognepræst Michael Lerche Nygaard fra Kristkirken i Kolding afholder sammen med en arrangementsgruppe en række Lutherske fordybelsesdage som en del af den drøftelse af dåben, der for tiden finder sted.

De Lutherske fordybelsesdage arrangerer undervisningsevents med bibel- og bekendelsestro luthersk kristendom med fokus på fundamentale trossandheder og forkyndelsen af Guds Ord i lov og evangelium. Der indbydes til et forum på tværs af organisationer og kirkesamfund med ønsket om at skabe plads til venskab og netværk blandt alle, der gerne vil have grundlag i de lutherske bekendelser.

Bekendelsestroskab afgrænses af de tre oldkirkelige bekendelser: Den augsburgske trosbekendelse (CA) og Luthers lille katekismus – samt et positivt udblik til de samtidige reformatoriske hovedskrifter i Konkordiebogen. Bibeltroskab ses som ortodokst-luthersk syn.

Gruppen bag de Lutherske fordybelsesdage planlægger fremadrettet arrangementer for at fremme god, sund luthersk teologi - og skabe et fælles forum for udveksling af tro og tanke mellem enkeltpersoner. Næste gang bliver 6. februar 2021. 

Læs mere fra de Lutherske fordybelsesdage her.

Du er velkommen til at kontakte sognepræst Michael Lerche Nygaard på mail: milen@km.dk eller på tlf. nr.: 75 5276 46 for yderligere information.