Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Kongelig bygningsinspektør er udpeget

Rønnow Arkitekter fortsætter som kongelig bygningsinspektør i Haderslev Stift.


Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget de nye kongelige bygningsinspektører med ansvar for arkitektrådgivning, når det gælder bygningsarbejder på en del af statens fredede ejendomme og landets kirker.

Den kongelige bygningsinspektør på folkekirkens område har ansvaret for at rådgive i forbindelse med bygningsarbejder på Danmarks kirker samt virke som kirkekonsulenter i hele landet.

Kgl. bygningsinspektør på kirkeområdet i Haderslev Stift er pr. 1. maj 2020: Rønnow Arkitekter A/S.

Stiftet kan nu ekspedere de byggesager, som har afventet tiltrædelse af den kongelige bygningsinspektør.

På grund af corona-situationen har stiftet desværre ikke mulighed for at gennemføre konsulentrunden den 19. og 20. maj som planlagt. Næste konsulentrunde finder sted den 30. september og 1. oktober. Menighedsrådene vil blive orienteret om, hvilke sager der medtages på næste konsulentrunde.

Find kontaktoplysningerne på den kgl bygningsinspektør på stiftets side om konsulenter.