Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Hjordkær-præst blev Årets teolog 2020

Menighedsfakultetet kårer sognepræst Robert Strandgaard Andersen fra Hjordkær Kirke til Årets Teolog 2020.


Kåringen tilfalder en teolog, der ifølge Menighedsfakultetets vurdering på en særlig måde har virket til fremme af evangelisk luthersk kristendom. Denne gang ønskede Menighedsfakultetets bestyrelse at tilgodese en af de mange ildsjæle, som relativt ubemærket i den store offentlighed tjener evangeliet i et af landets mange landsogne. 

Formand for Menighedsfakultetets bestyrelse, Jørgen Jørgensen, begrunder udnævnelsen af Robert Strandgaard Andersen med hans store arbejdsindsats i det daglige præstearbejde i landsognet i Aabenraa Provsti samt hans bestræbelser for at placere sognets kirke i et synligt samarbejde med alle potentielle samarbejdspartnere. 

- Da corona lukkede Danmark ned, var Robert Strandgaard Andersen blandt de første til at streame gudstjenester, og han fik omgående sit menighedsråd med på at indkøbe udstyr til at streame i en god kvalitet og med de relevante tekster hæftet på. Konfirmationerne i Hjordkær i juni 2020 blev afviklet i idrætshallen for at sikre deltagelse fra så mange som muligt. Skærtorsdag kørte Robert Strandgaard Andersen rundt i sognet for at forrette nadver i folks gadedør til dem, der havde tilmeldt sig på forhånd. Coronaindsatsen er bare udtryk for, hvorledes Robert Strandgaard Andersen er på konstant udkig efter muligheder for at betjene sin menighed og gøre evangeliet gældende, siger Jørgen Jørgensen og uddyber:

- Omkring gudstjenesterne holder Robert Strandgaard Andersen fast i en klassisk liturgi, hvor der dog ofte er plads til en nyere sang eller to – evt. ledsaget af ham selv på klaver. I sin forkyndelse og sin teologiske tænkning er Robert Strandgaard Andersen Kristus-centreret og bevidst om, hvad der er centrum og periferi i kirkens liv. Gennem hans mangesidede virke er der flere, der har fundet eller genfundet deres kristne tro. Hjordkær er fra gammel tid et sogn præget af vækkelser. Robert Strandgaard Andersen har med sikker hånd placeret sig midt i skæringsfeltet mellem tradition og fornyelse. 

- Jeg er meget overrasket, fordi jeg jo ved, at tidligere modtagere har været mere kendte, end jeg er. Men også meget glad, fordi Menighedsfakultetets vil anerkende de almindelige sognepræstearbejde. Som jeg siger med et smil på læben: Jeg tager en for holdet. Jeg ser den som en anerkendelse af, at en central gerning i Folkekirken er præsternes daglige arbejde, som ikke så mange lægger mærke til. Her i Hjordkær er der et meget godt samarbejde mellem menighedsråd, ansatte, frivillige og så mig som præst, som giver mig energi og mulighed for at jeg kan være en god udgave af mig selv, så kåringen er på en måde også af menigheden i Hjordkær, siger Robert Strandgaard Andersen.

Robert Strandgaard Andersen kom til Hjordkær Kirke for ti år siden efter en tjeneste i Brødrekirken i Tanzania som underviser på et præsteseminarium. Han har stadig et stort hjerte for international mission og får jævnligt besøg fra Tanzania. 

- Robert Strandgaard Andersen er præst på landet – og stortrives med det. Fuld af energi og altid parat til at se muligheder. Det er den slags teologer, vi gerne vil uddanne, og vi gerne vil, at vores studenter skal spejle sig i til inspiration for deres fremtidige virke, siger Jørgen Jørgensen.
 

prismodtagere

Tidligere Årets Teologer

2005: Jens Bruun Kofoed, lektor ved Dansk Bibel-Institut 
2006: Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falster Stift 
2007: Gert Nicolajsen, sognepræst i Vorgod og Fjelstervang 
2008: Henrik Højlund, sognepræst i Løsning 
2009: ingen udnævnt 
2010: Jens Ole Christensen, generalsekretær i Luthersk Missionsforening 2011: Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen 
2012: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken 2013: Iver Larsen, bibeloversætter ved Wycliffe 
2014: Ingen udnævnt 
2015: Flemming Kofod-Svendsen, pastor emeritus og fhv. minister 
2016: Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst ved Betlehemskirken og leder af I Mesterens Lys 
2017: Bodil Skjøtt, generalsekretær for Israelsmissionen 
2018: Ingen udnævnt 
2019: Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke 

2020: Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær