Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Guide til sogne, der ikke har et fuldtalligt menighedsråd

Vejledning fra Stiftsadministrationen om, hvordan I skal forholde jer, hvis I ikke har fået dannet et fuldtalligt menighedsråd.


Stiftsadministrationen har nu fået beslutningsprotokoller fra jer og kan konstatere, at valgforsamlingen flere steder ikke førte til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd. Vi vil derfor her vejlede jer om, hvordan I skal forholde jer, hvis dette er tilfældet for jer:

I skal først og fremmest afholde en ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020. 

Den ekstraordinære valgforsamling afvikles efter samme regler som valgforsamlingen, men der stemmes kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere. 

I kan læse nærmere om den ekstraordinære valgforsamling i Valgvejledningen 2020 - klik her via DAP.

Hvis I ved valgforsamlingen fik et fuldtalligt menighedsråd men ikke fik stedfortrædere til menighedsrådet, skal I ikke afholde ekstraordinær valgforsamling, idet det ikke er muligt at afvikle ekstraordinær valgforsamling alene med henblik på at få stedfortrædere i menighedsrådet.

Hvis I er et fælles menighedsråd, bestående af f. eks. to sogne X og Y, og resultatet af valgforsamlingen blev, at sogn X ikke fik nok medlemmer til menighedsrådet, mens sogn Y fik medlemmer nok, men ingen stedfortrædere, så er det kun i sogn X, at der skal afholdes ekstraordinær valgforsamling.

Hvis hverken den ordinære valgforsamling eller den ekstraordinære valgforsamling fører til dannelse af et menighedsråd, eller der ikke dannes et fuldtalligt menighedsråd, er det biskoppen, der beslutter:

  • Om der skal udskrives nyvalg, udfyldningsvalg eller...
  • .. om menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne. 
     

I skal sende en begrundet anmodning om jeres eget ønske til biskoppen via provstiet.

I kan læse nærmere om dette i Valgvejledningen 2020 - klik her via DAP.

Fører et eventuelt nyvalg eller udfyldningsvalg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om:

  • Menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller....
  • ... menighedsrådets funktioner skal varetages af et andet menighedsråd i valgperioden.


Det nuværende menighedsråd fortsætter, indtil det nye råd er på plads og kan tiltræde. Det skal alene sørge for at holde driften i gang og skal således ikke træffe nye beslutninger, igangsætte projekter, m.m.

Har I brug for yderligere hjælp, eller har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte stiftsadministrationen via fuldmægtig Kristian Møller Rasmussen på 73 52 45 92 eller kmr@km.dk.