Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Genåbning af kirker i Sydslesvig

Indtil nu har også kirkerummet i Tyskland været lukket på grund af coronakrisen, men nu genåbner bl.a. de danske kirker i Sydslesvig.  


Mens vi i Danmark venter på en udmelding om, hvornår og hvordan folkekirken kan genåbne, er kirken syd for grænsen fra og med denne uge omfattet af den del af samfundet, der fra mandag 4. maj igen kan åbne. Det betyder, at præsterne i de danske kirker i Sydslesvig igen kan tage stilling til årets konfirmationer og at kirkerne i Slesvig-Holsten atter kan åbne for andre kirkelige handlinger og gudstjenester. 

- Det er naturligvis glædeligt, at vi atter kan åbne kirkedøren til gavn for hele samfundet i overensstemmelse med de sundhedsmæssige retningslinjer. Det er klart, at rammerne stiller krav og udfordringer til kirkens personale og til menighederne, men jeg mener bestemt, vi skal gøre brug af muligheden for at genåbne, lyder det fra provst og formand for Dansk Kirke i Sydslesvig, Hasse Neldeberg Jørgensen.

10 kvm for hver person
Genåbningen af kirkerne syd for grænsen er behæftet med en række formelle og praktiske udfordringer, der kalder på overvejelser i de enkelte menigheder.

Dansk Kirke i Sydslesvig fungerer i forhold til - og er forpligtet på delstatens lovgivning og følger derfor de retningslinjer, der udmeldes fra ”Handlungsempfehlugen der Nordkirche” og ”Landesverordnung 4.5.2020”.

De gældende retningslinjer betyder i praksis bl.a.:

  • At der skal være 10 kvm til rådighed for hver person i kirkerummet. Det betyder, at et lokale på 100 kvm maksimalt må rumme 10 kirkegængere incl. præst og organist. Afstanden mellem personerne skal være to meter ifølge kirkens retningslinjer (1,5 meter iflg. regeringen).
  • At der ikke må synes salmer.
  • At hvis man overvejer at holde nadver, så skal denne foregå efter nøje iagttagelse af de anførte regler. En mulighed kunne være, at der på et bord i nærheden af alteret sættes individuelle "portioner" frem - altså en oblat og et bæger vin, som man så enkeltvis kan hente ved bordet.

Andagt snarere end gudstjeneste
- Det er vigtigt at gøre sig klart, at den langsomme genåbning af kirkerne er et fælles ansvar. Både i forhold til overholdelse af de angivne regler. Men også i forhold til en drøftelse i menighederne af, hvordan man ønsker en gudstjeneste afholdt. Kan det ske under de givne betingelser eller vil man hellere vente? Er de enkelte menigheder klar til at holde gudstjeneste søndag den 10. maj, så det praktisk er muligt at følge reglerne og egne ønsker for kirkelivet under de retningslinjer, der er fremlagt?, siger Hasse Neldeberg Jørgensen.

Om det kommende kirkeliv under de foreløbige restriktioner siger han:

- Personligt er det min opfattelse, at man næppe kan tale om en gudstjeneste i evangelisk-luthersk forstand, idet vi ikke må synge salmer og afholdelse af nadver frarådes. Snarere er der vel tale om en andagt, når salmesang ikke er tilladt. Netop salmesangen gør jo, at vi udtrykker os som menighed”, siger Hasse Neldeberg Jørgensen og peger på Grundtvigs salme "Vor Herre! til dig må jeg ty", som et præcist billede på gudstjeneste og menighed i salmens vers 3: "...dit kor, dit syngende folk".

Næste melding fra myndighederne i Kiel og Slesvig ventes den 17. maj.
 

Fakta

Retningslinjer for genåbningen i Sydslesvig

Love og regler findes i Landesverordnung og Handlungsempfelungen, der kan downloades via Dansk Kirke i Sydslesvig. Her står bl.a. i Landesverordnung:

 

§ 7 Sammenkomster i kirker:

(2) Sammenkomster i kirker med flere end det i § 2 stk. 2, 1. sætning nævnte antal deltagere er ikke tilladt.

(3) Afvigende fra stk. 2 må gudstjenester finde sted under følgende forudsætninger:

  1. Deltagerantallet begrænses til 1 person pr. 10 m².
  2. Menighedsrådet er ansvarlig for at gudstjenesten gennemføres i henhold til reglerne og at der færdiges deltagerlister, som opbevares.