Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Forstå den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Er du ansat som præst i folkekirken, kan du her se, hvad det kommer til at betyde for dig


Hvornår sparer jeg ferie op? Hvad med den ferie, jeg har optjent? Kan jeg overføre ferie? Spørgsmålene kan være mange og den nye ferielov kan skabe usikkerhed blandt præster. 

- Overgangsordningen kan lyde kompliceret, men reelt vil de fleste slet ikke mærke noget til den. Du kan holde ferie, som du plejer og de omdiskuterede indefrosne feriedage, som er en konsekvens af den nye ferielov, betyder ikke, at du mister din optjente ferie, forklarer juridisk konsulent i Haderslev Stift, Anne Mette Ladekær Christensen.

Hun pointerer, at alle vil have det samme antal feriedage, som de plejer, men opfordrer dog til, at det for nogle vil være en god ide at være ude i god tid med at planlægge sommerferie og efterårsferie i 2020.

Herunder kan du se de væsentligste punkter, du skal være opmærksom på:

Frem til 30. april 2020 vil alt være, som det plejer. I løbet af 2018 har du optjent de feriedage, du skal bruge, og kan derfor afholde din ferie som du plejer. I sommeren 2020 vil langt de fleste også kunne holde sommerferie, som de plejer, for når vi kommer til sommerferien, vil du have optjent 20 feriedage. Det vil sige, at hvis du holder tre ugers sommerferie, er der feriedage nok til rådighed, idet tre ugers ferie svarer til 18 feriedage.

Hvis du gerne vil holde fire ugers sommerferie, skal du bruge 24 feriedage. Som offentligt ansat kan du holde fire ugers sommerferie, da du har din overenskomstsikrede 6. ferieuge (de særlige feriefridage).

Det samme gælder, hvis du vil holde efterårsferie i 2020. Her kan du også bruge din 6. ferieuge, eller du kan få overført ferie, hvis du har ubrugte dage stående fra 2018. Hvis du vil overføre ferie, kræver det en aftale med din leder.

– Hvis du både vil holde fire ugers sommerferie i 2020 og en efterårsferie i oktober 2020, skal du bruge 30 feriedage. Derfor skal du i ddette tilfælde sørge for at have reserveret så megen ferie, at du har feriedage nok, forklarer Anne Mette Ladekær Christensen og uddyber:

- En præst vil have 20 almindelige feriedage og seks særlige feriedage til afvikling fra 1. maj 2020 og fremefter, det vil sige i alt 26 dage. Fra den 1. september 2020 optjener præsten herudover løbende 2,5 dag pr. måned. Pr. 1. oktober 2020 vil præsten således have 28,5 dage i alt. Holder præsten fire ugers sommerferie, ryger der 24 dage. Vil præsten holde en uges efterårsferie, skal der bruges seks dage mere. Da præsten i ovennævnte eksempel kun har 28,5 feriedage at afvikle, vil det kræve, at præsten har overført mindst 1,5 dag fra det gamle ferieår, altså fra ferieåret 2019/2020, som udløber 30. april 2020, for at ferien kan afvikles som ønsket.

Ovenstående gælder for præster der har været ansat i folkekirken siden 1. januar 2019. Er du blevet ansat senere, har du ikke optjent det samme antal feriedage/særlige feriedage til afvikling efter 1. maj 2020. Du er meget velkommen til at rette henvendelse til provstiet eller i stiftet, hvis du er i tvivl om, hvor mange feriedage du har optjent til afvikling med løn.

Indefrosset ferie
Når vi går fra det gamle feriesystem, hvor man har optjent ferie på forhånd til de nye ferieregler, hvor man optjener ferie undervejs, vil du som ansat pludselig stå med dobbelt så meget ferie som du plejer, nemlig 10 ugers ferie på et år: De fem uger, du har optjent efter den gamle regler samt de fem uger, du får med de nye regler.

– Det vil selvfølgelig være problematisk for arbejdsgiverne, hvis alle medarbejdere får 10 ugers ferie på et år. Derfor har man lavet en ordning, så den optjente ferie fra de gamle regler indefryses i en fond og udbetales inklusiv forrentning, når du forlader arbejdsmarkedet, forklarer Anne Mette Ladekær Christensen.

Du går ikke glip af ferie, selvom den indefryses, da du med den nye ordning i stedet får ferie efter de nye regler: Den såkaldte samtidighedsferie, hvor du løbende vil optjene 2,5 dage pr. måned, som du kan holde allerede fra den 1. i måneden efter, du har optjent de 2,5 feriedage per måned.

Følg med på DAP’en for sidste nyt om ferieaftalen. Du kan også læse mere på Præsteforeningens hjemmeside her.

Du kan læse mere på regeringens faktaark om den nye ferielov og overgangsperioden her.

Fakta

Din ferie i 2020

Feriemæssigt bliver 2020 lidt anderledes på grund af overgangsordningen:

 

Normalt har du som præst 30 feriedage, du kan bruge fra 1. maj og et år frem. Men fra 1. maj til 31. august 2020 har du 20 feriedage, som er optjent efter den gamle ferielov. Resten af dine feriedage får du på den nye ordning. 

 

Per 1. september 2020 træder de nye samtidighedsferie i kraft, og du optjener ferie løbende: 2,5 feriedage per måned, som du kan holde fra den 1. i måneden efter.

 

Alt i alt vil du stadig have 30 feriedage i 2020.

 

  • Maj-august 2020: Du optjener 20 feriedage i løbet af de fire måneder.
  • 1. september 2020: Samtidighedsferie begynder.
  • September-december 2020: Du optjener 2,5 feriedage per måned.
Fakta

Den nye ferielov

- Træder i kraft den 1. september 2020. 
- Overgangsordning fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.
- Ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 afholdes fra 1. maj – 30. september 2020.
- Hvis ferien ikke holdes, kan den overføres.
- Ferie optjent i perioden 1/9 - 2019 til 31/8 - 2020 indefryses og udbetales ved afgang fra arbejdsmarkedet.