Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Folkekirken sætter ind mod seksuel chikane

Biskopperne sætter indsats i gang, som skal forebygge og håndtere seksuel chikane i folkekirken. De nedsætter desuden en klimagruppe, der skal arbejde med bæredygtighed i lokale kirker. 


Folkekirken skal sætte markant ind mod seksuel chikane. Det blev biskopperne enige om på bispemødet i sidste uge.

- Vi vil gøre det legitimt for folk at henvende sig, hvis de har været udsat for det eller vidne til det. Det skal være tydeligt for folk, at de trygt kan gå til os med det, og at det er noget, der bliver taget alvorligt, siger Peter Fischer-Møller, der er biskop for Roskilde Stift.

Biskoppernes beslutning betyder, at det nu bliver lettere at melde oplevelser med seksuel chikane, og det bliver mere klart, hvordan anmeldelser vil blive behandlet. Der kommer også en handlingsplan, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd skal være med til at udarbejde.

- Det er noget, vi tager op i vores egne arbejdsmiljøgrupper i stifterne, og så tager vi det også op sammen med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. For de tilfælde, som går på tværs af ansættelsesforhold, skal vi jo også kunne håndtere. Så der har vi aftalt med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, at vi ikke laver hver vores initiativer, men samstemmer dem, siger Peter Fischer-Møller og uddyber:

- Første skridt er, at vi skal drøfte det i vores (stifternes) arbejdsmiljøudvalg - ligesom vi gjorde med mobning. Og finde ud af, hvordan man melder ud om det her. Udover at der er meldt ud om det i referatet fra bispemødet, så bliver det en konkretisering af, hvordan man gør det. Vi skal blive enige om, hvad er det for en melding, der skal være på vores hjemmeside, hvad vi vil sende ud på DAP, hvordan vi vil signalere til folk, at det her er et område, som vi tager alvorligt, og som man kan melde på den og den måde, og som vi vil håndtere på den og den måde.

Næste skridt igen er, at det bliver taget op på næste møde i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd:

- Dengang vi undersøgte om mobning og chikane, blev der blev udarbejdet en handleplan på området. Det samme skal vi lave nu om seksuel chikane. Man har i forvejen i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd en vejledning om seksuelle krænkelser. Men det er klart, at med den aktuelle opmærksomhed på området, så tager man sådan et papir frem og undersøger, om der skal laves ændringer, forklarer Peter Fischer-Møller.

Klima og bæredygtighed i kirkerne

Biskopperne besluttede også, at der i løbet af november måned bliver nedsat en klimagruppe i folkekirken.

Ifølge biskopperne skal arbejdet med klima, energi og bæredygtighed fortsat ske lokalt i de enkelte kirker. Klimagruppen skal understøtte arbejdet og udbrede kendskab til de mange gode initiativer, der allerede er sat i værk i kirkerne.

Peter Fischer-Møller fremhæver grønne kirkegårde som et eksempel, han gerne ser mere af.

- Kunne man lade en del af kirkegården gro vildt med vilje? Sætte fuglekasser og insekthoteller op? Plante stauder på nogle af arealerne, som giver plads til mere biodiversitet end bare klippet græs? Der er meget, man kan gøre på kirkegårdene for at bidrage til at reducere CO2-udslip og til at fremme biodiversiteten, siger biskoppen.

Bispemødet blev afholdt digitalt den 27.-30. oktober.

Læs referatet fra bispemødet

Læs mere om biskopperne