Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Få styr på menighedsrådsvalget 2020

Folkekirken skal foretage valg til menighedsrådene i 2020. Det er derfor nu tid til at finde kandidater til listen og få overblik over processen forud for valget i efteråret.


Nye kandidater til menighedsrådet kommer sjældent af sig selv. Derfor skal der ofte en aktiv og til tider langstrakt indsats til for at kunne sætte et fuldt menighedsråd. 

En undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har vist, at otte procent af den danske befolkning er parate til at stille op til menighedsrådsvalget. Men de kommer sjældent af sig selv. Derimod er den personlige opfordring det bedste, når det handler om at vække engagementet. 

Menighedsrådet udgør et demokratisk organ, der skal repræsentere sognets befolkning. Samtidig har menighedsrådet en lang række ledelsesmæssige arbejdsopgaver, som kalder på helt konkrete kvalifikationer. Derfor er det en god idé at gå efter en kandidatliste, der afspejler sognets befolkningsmæssige sammensætning såvel som de kompetencer, der skal bruges for at løfte menighedsrådets opgaver.  

Processen er ændret
Menighedsrådet står for valgprocessen i det enkelt sogn. I år følger den for første gang en ny valgform, som betyder, at alle sogne skal afholde orienteringsmøde og valgforsamling på fastlagte datoer.  

Den 12. maj afholdes der offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. På valgforsamlingen – den 15. september – kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Efter den 15. september og frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister. Eventuelle afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november. 

De endelige cirkulærer for menighedsrådsvalget 2020 forventes af blive offentliggjort midt i januar. Her vil man kunne læse om de detaljer i forbindelse med menighedsrådsvalget, som endnu ikke er endeligt fastlagt. 

Følg med her:
Hent inspiration til menighedsrådsvalget 2020 hos Landsforeningen af Menighedsråd her

Derudover kan I finde information om det forestående valg i valgvejledningen, som ligger som en håndbog på DAP.

Fakta

Vigtige datoer i 2020

21. januar: Valgkursus i Kolding
Landsforeningen af Menighedsråd afholder valgkursus i Kolding om den nye valgfom. Læs mere her.
 

12. marts: Valgkursus i Aabenraa
Landsforeningen af Menighedsråd afholder valgkursus i Aabenraa om den nye valgfom. Læs mere her. 
 

1. marts: Frist for ansøgninger til Kirkeministeriet
Kirkeministeriet skal have modtaget ansøgninger om ændring i sognestrukturen (oprettelse af nye sogne og sammenlægning eller opdeling af sogne). Da der for denne type sager også skal foretages sagsbehandling i stiftet, skal ansøgningerne være stiftet i hænde senest den 14. februar 2020.
 

1. april: Frist for indberetning til biskoppen
Frist for indberetning til biskoppen af beslutning om fælles menighedsråd. Vær opmærksom på, at fælles menighedsråd skal besluttes på et menighedsmøde i hvert sogn, jvf. menighedsrådsloven §1, stk. 3. For nærmere oplysning om fælles mednighedsråd og sognesammenlægning, klik her
 

12. maj: Offentligt orienteringsmøde
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

15. september: Valgmøde 
Alle menighedsråd afholder denne dag møde, som indeholder opstilling af kandidater og valg. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen ni uger efter valgforsamlingen, det vil sige tirsdag den 17. november 2020. Læs mere her

29. november: De nye menighedsråd tiltræder.