Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Bispemøde med fokus på klimaet

På det seneste bispemøde drøftede biskopperne, hvordan folkekirken kan bidrage til at nå det nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.


I sidste uge holdt landets biskopper årets første bispemøde i Københavns Stift, hvor bl.a. folkekirkens klimaaftryk blev drøftet. Der var bred enighed om, at folkekirken naturligvis også skal være med, når Danmark skal forsøge at reducere udledningen af CO2 inden 2030. Derfor har biskopperne anmodet Kirkeministeriet om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal indsamle gode råd, formidle erfaringer og skaffe viden om, hvordan man på Folkekirkens område bedst kan reducere CO2-forbruget, med henblik på bl.a. at rådgive menighedsråd og provster om klima- og miljøtiltag i kirkerne.

Der er allerede iværksat mange gode lokale initiativer i menighedsråd og provstiudvalg, ligesom udvalget Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd igennem 10 år har arbejdet målrettet med klima- og miljøtiltag i kirker.

Derudover vil biskopperne ved kommende møder lokalt i stifterne med provster og menighedsråd drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og målet om at sænke CO2-udslippet. 

Fakta

Det blev også diskuteret på bispemødet

Præstemangel presser på:

Biskopperne drøftede status for arbejdet med at imødegå den præstemangel, der nu er en realitet i flere stifter, især i Jylland. De vil så snart som muligt rette fornyet henvendelse til Kirkeministeren med fakta om præstemangel og forslag til, hvilke midlertidige løsninger der vil kunne løse op for den pressede situation. Biskopperne ønsker, at alle, der skal ansættes som præster, skal have et solidt fagligt, fælles grundlag.

 

75-året for Danmarks befrielse:

I forbindelse med den nationale markering af 75-året for Danmarks befrielse, opfordrer biskopperne til, at der afholdes gudstjenester i landets domkirker og øvrige kirker i anledning af 75-året for befrielsen. Denne fejring bør tage hensyn til stedernes skik og til de øvrige markeringer, der måtte være på grund af befrielsen. Nogle steder fejrer man den 4. maj om aftenen, andre steder finder fejringen sted den 5. maj. Tidspunkterne for fejringen må også være, som man finder det mest praktisk ved kirkerne.

 

Kimning:

Biskopperne anbefaler, at der kimes i tidsrummet kl. 20-21 tirsdag d 4. maj og derved markerer frihedsbudskabet den 4. maj kl. 20.35 i 1945. Kimning kan alternativt ske i forlængelse af gudstjenesten, hvis den afholdes i dette tidsrum.

 

Ringning:

Morgen- og aftenringning den 5. maj udvides til at vare 15. minutter.

 

Flagning:

Der flages den 5. maj 2020.

 

Lys i vinduerne:

Vi opfordrer til at traditionen med at sætte levende lys i vinduerne fortsættes eller tages op. Lyset er et tegn på frihed og håb. På denne aften takker vi for vores eget lands befrielse og samtidig beder vi for fred og frihed for alle jordens folk. Det, der var en spontan reaktion den 4. maj 1945, skal vi bære ind i fremtiden som et håb om frihed og fred i fremtiden.

 

Status på liturgiarbejdet:

Ved en midtvejskonference, der finder sted den 25. april 2020, forventes det, at der vil være cirka 30 pladser til hvert stift og inviterede deltagere fra blandt andet Kirkeministeriet, kirkeudvalg, Landsforeningen af Menighedsråd, Præste- og Provsteforening og kirkelige organisationer. Konferencen vil bestå af oplæg, workshops og en paneldebat. Biskopperne mindede om, at der er mulighed for at indsende forslag og kommentarer indtil den 10. september 2020 til folkekirkensliturgi.dk. Det indsendte materiale vil indgå i biskoppernes opsamling på debatten i efteråret 2020. 

 

Desuden drøftede biskopperne bl.a. en arbejdsgruppe til at belyse forholdene for fængselspræster, vedligeholdelse af folkekirkens bygninger, præsters psykiske arbejdsmiljø, forfulgte kristne, ny fælles lønpolitik for præster, konferencen Danskerne og Døden samt den ny bibeloversættelse.