Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

To arbejdsgrupper fusioneres

Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde og migrantpræstegruppen i stiftet er blevet lagt sammen i Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde.

På landsplan er de to arbejdsområder fordelt mellem Folkekirke og Religionsmøde og Folkekirkens Migrantsamarbejde. I Haderslev Stift er det dog i praksis de samme mennesker, der engagerer sig indenfor de to områder. Det er baggrunden for den nye konstellation.

- Sammenlægningen er dels en praktisk foranstaltning, så de samme mennesker ikke skal mødes flere gange om det samme, dels følges indsatsen for både at møde og rumme migranter i folkekirken med interessen for de andre religioner i Danmark, siger biskop Marianne Christiansen.

Håbet er, at Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde vil kunne arbejde mere effektivt ved at forene de mennesker, der engagerer sig på området.

- Det betyder, at sparringen vil optimeres og der vil komme flere nuancer til udvalgets arbejde.  På lokalt plan er det i praksis ofte de samme kirkekulturmedarbejdere, frivillige og sognepræster, som engagerer sig i både religionsmødet og migrantområdet. Vi håber, at vi kan effektivisere vores indsats ved færre mødegange, fordi der nu kun vil være et enkelt udvalg, som medlemmet skal forholde sig til, forklarer Mette Hee Staal, der er migrantmedarbejder i Haderslev Stift.

Sammenlægningen får også den betydning, at arbejdsgruppen bliver dobbelt så stor og kommer til at bestå af 16 medlemmer. 5 medlemmer af det nye udvalg står endnu til at blive udpeget.

- Når det nye udvalg er udpeget, vil vi have to repræsentanter fra hvert provsti: Både en migrantpræst, som har en overordnet tovholder- og kontaktfunktion i det enkelte provsti samt et udvalgsmedlem, der sagtens kan være mere aktiv på de to områder end migrantpræsten, forklarer Mette Hee Staal.