Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Landets første sundhedshuspræst

Danmarks første sundhedshuspræst bliver 32-årige Michael H. Munch, der til daglig er sognepræst i Bredstrup-Pjedsted i Fredericia Provsti.

Ved siden af hans embede som sognepræst i Bredstrup-Pjedsted kan Fredericias borgere fremover møde Michael H. Munch i Fredericia Sundhedshus hver onsdag fra kl. 10-12, når han passer sit nye hverv som sundhedshuspræst i de bygninger, der førhen husede Fredericia Sygehus. Her kommer Michael H. Munch til at dele lokaler med bl.a. læger, fysioterapeuter, demenskonsulenter, et apotek og et genoptræningscenter.

Det er en samarbejdsaftale mellem Fredericia Provsti og Fredericia Kommune, der har gjort ordningen til en realitet per 1. september.

- Jeg synes, det er fantastisk, at Fredericia Provsti har budt sig til, og at Michael H. Munch bliver sundhedshuspræst for de borgere, der har deres gang i Fredericia Sundhedshus. Jeg tror på, at en præst nogle gange kan tilbyde noget andet for folk i en sårbar situation, end det etablerede system kan. Når man har fået en svær diagnose eller været patient i mange år, hvad enten det drejer sig om fysisk eller psykisk sygdom, har man måske en oplevelse af at have mødt meget modgang i systemet. Der tror jeg, en præst kan byde ind med noget andet og kan tackle folk på en anden måde, forklarer sundhedsudvalgsformand Susanne Eilersen (DF).

Kontakt til ny målgruppe

Hvor Michael H. Munch til daglig har 2.200 sognemedlemmer i Bredstrup-Pjedsted, får han nu mulighed for at komme i kontakt med 50.000 indbyggere, der har brug for støtte i svære situationer. Det kan være borgere, der har været hos lægen og fået konstateret en svær diagnose, udsatte borgere, der har brug for en snak eller par med en tung bagage, der står overfor at blive forældre og måske har brug for råd og vejledning. Den nye sundhedshuspræst vil også kunne henvise til kirkelige tilbud, der findes i provstiet, der kan være til glæde og gavn for de besøgende i sundhedshuset.

- Jeg glæder mig til at komme i kontakt med flere borgere, der måske kunne have glæde af vores kirkelige tilbud. Vi må erkende, at tærsklen til folkekirken nogle gange virker meget høj, selvom den ikke er det. Der er det kirkens opgave at få skabt flere døråbninger, som folk kan komme ind ad, siger Michael H. Munch.