Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Sommeruniversitet om meningen med…

Titlen på årets sommeruniversitet er ”Giver det mening?”

Vi lever i en tid præget af mange skift, brud og opbrud. Både i familielivet, på arbejde, ift. bolig, i fritidslivet, politik – ja, samfundet generelt. Og midt i alle disse skift og opbrud prøver vi at finde en mening.

Haderslev Stift gentager sidste års initiativ med at holde sommeruniversitet i løbet af fire dage for alle interesserede.

Årets sommeruniversitet finder sted den 13.-16. juni, og det store spørgsmål er ”Giver det mening”. Det vil flere inspirerende oplægsholdere svare på i forskellige sammenhænge.

Jagten på højdepunkter

”Et meningsfuldt liv” er titlen på lektor Birgitte Graakjær Hjorts oplæg. Hun taler bl.a om, at vi lever i tid, hvor vi jagter højdepunkter, og at vi lever i en oplevelses- og evalueringskultur. Filosof Anders Fogh Jensen taler om vanskelighederne ved at finde meningen i en tid i forandring, mens forfatter Jens Smærup Sørensen taler om den meningsfuldhed, der forsvandt med bondekulturen, og som blev afløst af en forbrugsrus.

Endelig vil biskop Marianne Christiansen ved en sangaften tale om meningen med at synge sammen. Derudover er der byvandring og udflugt til Sydslesvig.

Sommeruniversitetet arrangeres i et samarbejde med Haderslev Stift og Folkeuniversitet Haderslev.

Se det detaljerede program her, hvor man også kan læse om pris m.m. Læs folderen om sommeruniversitetet ligger her. Tilmelding kan ske her.