Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Koldings yngste kirke fylder 40 år

Simon Peters Kirke fejrer jubilæet med jubilæumsgudstjeneste, kaffe-kage-buffet og fællessang søndag 1. september. Formandens far var med til at beslutte, at kirken skulle bygges.

Det var dengang i 60’erne, da det gik stærkt med byggeriet i Danmark. Kolding voksede, og i den store bykirke, Sct. Nicolai Kirke, kunne man se behovet for at etablere en kirke oven for bakken, hvor man byggede den ene boligblok efter den anden. Menighedsrådet købte et stykke jord, en planteskoleejer skænkede endnu et stykke jord med frugttræer, og kommunen gav 400.000 kroner til byggeriet af en ny kirke.

I 1967 blev en komité nedsat, der skulle stå for arbejdet. Det blev undervejs forsinket, og der skulle gå 12 år, før en ny kirke kunne indvies den 2. september 1979 ved biskop Th. V. Kragh.

Kirken blev døbt Simon Peters Kirke efter flere forslag. Faktisk valgte man i første omgang navnet Margrethekirken, men den daværende tronfølger ønskede ikke at lægge navn til. Til gengæld ville hun godt lægge navn til det center, der oprindeligt var tegnet ved kirken, et center med børneinstitutioner og fritidshjem. Men socialudvalget mente dengang ikke, der var behov for disse institutioner, og det blev droppet.

Sogn med to ghettoer

Der blev siden bygget mange institutioner og skoler til børn i netop Simon Peters Sogn. Store områder med boligblokke blev bygget og døbt Munkebo og Skovparken, og de står i dag begge på den såkaldte ghettoliste. Hele sognet har en sammensætning, som præger sognets profil, der stikker noget af fra provstiets øvrige kirker.

”Her er mange unge, enlige og lavindkomstgrupper. Her er mange nydanskere, og derfor er det helt logisk, at Kolding Provstis internationale menighed ligger hos os”, siger Marianne Jespersen, formand for menighedsrådet. Hun fortsætter:

”Vores sande opgave er at være der for dem, der bor i vores sogn, og det betyder, at vores aktiviteter inviterer meget bredt. Vores Sct. Hans aften, som blev etableret for mange år siden, er nok det bedste eksempel. Det er en stor succes, hvor der kommer et bredt udsnit af sognets beboere. Det er et mødested på tværs af alle forskelligheder. Vi er en by-kirke med en særlig opgave, og derfor har vi et princip om at være et åbent hus og ser mangfoldigheden som en ressource. Desuden betyder vores profil som Grøn Kirke meget for os”.

Det bli'r i familien

Hun har siddet i menighedsrådet i 15 år og været formand i syv år, og det arbejde er næsten gået i arv. Det var nemlig hendes far, Børge Jespersen, der var formand for Sct. Nicolai Kirkes menighedsråd, da man besluttede at bygge en ny kirke. Hendes mor, Karen Jespersen, sad i 12 år i den kirkekomité, der stod for etableringen af kirken.

Fakta

Program for jubilæum

13 Jubilæumsgudstjeneste med prædiken ved provst Grete Wigh-Poulsen. Kolding International Voices medvirker

14.30 Kaffe-kage-buffet

15.15 Velkomst, fællessang, taler og indslag

17.0 Afslutning

Simon Peters Kirke er en grøn kirke, et projekt, som i dag både bidrager til profil og bæredygtigheden. Marianne Jespersen, formand for menighedsrådet ved Simon Peters Kirke, sammen med kordegn Flemming Nissen  Foto: Michael Tungelund.