Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Nej til megafonkirke

Offentlighedsteologi var på dagsordenen, da præster var samlet til stiftskonvent. Ulla Morre Bidstrup fra videnscentret i FUV sagde i et meget spændende oplæg, at offentlighedsteologi er en opgave for den enkelte kristne frem for, at folkekirken bliver en megafonkirke.

Er teologien kun for de indviede, eller er den også offentlig? 

Sådan lød det i indbydelsen til dette års stiftskonvent for alle præster i Haderslev Stift, og i løbet af et par dage lige efter pinse har de drøftet og lyttet til oplæg om offentlighedsteologi. Ulla Morre Bidstrup fra videnscentret i FUV, præst og ph.d talte om ”Offentlighedsteologi i en dansk sammenhæng”. Hun mener, at især den danske tradition for at deltage og ytre sig i foreninger, som har ført til et stærkt civilsamfund, er afgørende for tilgangen til en dansk offentlighedsteologi.

”Med en medlemsprocent på 75 tror jeg ikke, vi som kirkeinstitution skal gå i marken med offentlighedsteologi. Vi skal som kirke ikke råbe højt i samfundsdebatten. I dansk sammenhæng tror jeg, at vi står os godt ved, at offentlighedsteologi er en opgave for enhver, myndig kristen i alle de sammenhænge, hvor de har noget at skulle have sagt. I skoledebatter, integrationsdebatter, miljødebatter, dannelsesdebatter, globaliseringsdebatter osv. I politiske partier, interesseorganisationer og folkelige foreninger. Det er her den enkelte – hvad enten man er biskop eller lunkent folkekirkemedlem - bør gøre sig gældende”.

”Den stærkeste offentlighedsteologi, man kan forestille sig i Danmark, er der, hvor kristendommen påvirker hele offentligheden. Ikke fordi kirken løfter megafonen, men fordi kirken med kristendommen virker som surdej i samfundet, fordi vi er så mange, der er præget af den”.

”Hvor kirken vælger at løfte megafonen for at være en selvstændig stemme i samfundsdebatten, er den i fare for at blive en stemme som alle andre, som man kan være mere eller mindre uenig med. Uenigheden kan i værste fald føre til, at man vælger at melde sig ud af kirken”.

Det uomgængelige

Hun omtalte  kristne udsagn, som er uomgængelige for enhver offentlighedsteologi:

* Mennesket er værdigt og ukrænkeligt.

* Vi er forpligtede på at drage omsorg for mennesker i nød.

* Mennesket er et åndeligt væsen.

* Alt skabt er værdifuldt.

Ulla Morre Bidstrup mener, at det er vigtigt, at der nu bliver taget hul på en samtale om hvad, kristne har at sige om at leve i et samfund med hinanden – ud fra de fire uomgængelige udsagn.

”Det er min klare overbevisning - og det er grunden til, at jeg er optaget af det her ret vanskelige område, at vi i kirken, i menighederne og blandt kristne bør overveje det teologiske perspektiv på at leve i et samfund med hinanden og overveje en offentlighedsteologi og tale med hinanden om det. Hvad har kristendommen at sige om at leve i et moderne, globaliseret, multireligiøst, pluralistisk samfund med ny viden, som giver os nye udfordringer og opgaver, som vi ikke kun kan besvare med alt det, som vi plejer at sige”.

”Hvad er det uomgængelige kristne udsagn bag vores måde at beslutte og prioritere og behandle hinanden på i et samfund, der omfatter mere end de helliges samfund. Det er vi nødt til at tale om. Den samtale er vi ansvarlige for at sætte i gang, og det er bare med at gøre det!”

Den gamle hovedbygning til Mommark Handelskostskole på Als, hvor stiftet i de senere år har holdt stiftskonvent for præsterne.