Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Nyt fra Stiftsrådet

Stiftsrådet holdt ordinært møde tirsdag 3. december. 

Per Søgaard blev formelt genvalgt som formand for Stiftsrådet, ligesom Erik Kring Olesen også blev genvalgt som næstformand og Søren Kallestrup som repræsentant til budgetsamråd i 2020.

Stiftsrådet besluttede at bevilge 170.000 kr. til finansiering af projekt 4 i FUV´s projektforslag om skærmenes indflydelse i kirkerummet.

Stiftsrådet besluttede med virkning fra 1. august 2020 foreløbig for en tre-årig periode at oprette en stilling som kursusleder af Teologi for voksne, svarende til en kvote 20 %-stilling.

Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til den kirkelige filmpris ”Gabriel” blev imødekommet med 500 kr.

Ansøgning fra FUK om støtte på 25.000 kr. til alsang i domkirkerne blev imødekommet.

Ansøgning fra Iben Munkgaard Davis om støtte på 32.000 kr. til Sydjysk Prædikenfestival i oktober 2020 blev imødekommet.

Ansøgning fra Ungdomspræsteriet i Vejle om underskudsgaranti på 100.000 kr. til ”Den Lave Højskole” blev imødekommet.

Ansøgning fra Haderslev Stifts Migrantarbejde om underskudsgaranti på 180.000 kr. til højskoleophold for migranter i 2020 blev imødekommet.

På mødet blev det endvidere bevilliget, at stiftsrådsmedlem Knud Erik Hansen udtræder af Stiftsrådet på grund af sygdom. Stiftsrådet vil gerne takke Knud Erik Hansen mange gange for hans arbejde igennem årene. Knud Erik Hansens suppleant, Bent  Kronborg Andersen træder dermed permanent ind i stiftsrådet.

Du kan finde referatet fra Stiftsrådet ordinære møde her.