Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Præsten med den store interesse for historie

Søren Wogensen er vendt tilbage til Sønderjylland og er den nye præst ved Tinglev Kirke.

Søren Wogensen blev allerede i gymnasiet sporet ind på teologistudiet, for her kunne han kombinere sin store interesse for historie med interessen for religion.

”Det store, åbne spørgsmål var så, hvad det skulle føre til, for teologi kan føre mange steder hen”, siger Søren Wogensen, som i mellemtiden har fundet svaret. Han skulle være præst.

Efter godt syv år som præst i Gørding-Vemb-Bur pastorat i Ringkøbing Provsti fik han mulighed for at søge mod barndommens land, da præsteembedet blev ledigt i Tinglev. Han er født i Haderslev, opvokset i Starup, og hans far bor stadig i området. Han fik embedet, og som han selv siger:

”Jeg tror, det er en fordel, at jeg er sønderjyde og kender grænselandet med dets vekselvirkning mellem det danske og det tyske. Qua min historiske interesse kender jeg forhistorien rigtig godt”, fortæller Søren Wogensen, der er præst i en kirke, som den tyske menighed i Tinglev også bruger til sine gudstjenester og kirkelige handlinger.

Hans historieinteresse bliver jævnligt omsat til artikler i forskellige publikationer, og for at opkvalificere sin skribentvirksomhed følger han nu en række fag i historie på Aarhus Universitet. Hans kontor i præstegården er også hans studerekammer.

”Jeg forsøger at få læst og at få skrevet, for det handler jo også om at dele sin viden”, siger Søren Wogensen, der delvist finansierede sine teologistudier ved i godt syv år at arbejde som lagerarbejder i Dansk Supermarkeds frugt- og grøntlager i Tilst.

”Det var måske ikke så relevant rent fagligt, men jeg lærte betydningen af at være flere om at løse en opgave sammen”.

Den kompetence får han god brug for, når han nu skal deltage i processen med at bygge et nyt sognehus og tænke tanker for, hvad det nye hus kan rumme af aktiviteter.