Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Mød formanden for Stiftsrådet

Stiftsrådets nye formand, Per Søgaard, vægter samarbejde højt og anser Stiftsrådet for at være et supplement til opgaverne i menighedsrådene og provstiudvalgene.

På Stiftsrådets møde 1. oktober 2019 var et af punkterne på dagsordenen bl.a. valg af ny formand og næstformand, efter Karen Sundbøll trak sig tidligere på året. Stiftsrådets nye formand blev som bekendt Per Søgaard, mens Erik Kring Olsen blev ny næstformand.

Per Søgaard har livet igennem taget del i det kirkelige liv på mange forskellige planer, både lokalt og på landsplan. 

- Jeg er vokset op i et kristent hjem og har fra barns ben været vant til at komme i søndagsskole, ligesom jeg har rod i FDF og siden gennem KFUM og KFUK. Senere blev jeg tilknyttet Indre Mission. Jeg holder meget af Folkekirken, netop fordi den er folkelig og mangfoldig og bygger på livsværdier, som vi kan tage til os som mennesker. FDF har det formål ”at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Det har altid været en inspiration for mig,  fortæller Per Søgaard. 

I 15 år arbejdede han som forstander på Frøstruphave Efterskole nær Nr. Nebel. Skolen er oprettet af Indre Mission og KFUM og KFUK i Vestjylland. Siden 1998 har han arbejdet som direktør i Trinity Consult og som selvstændig. Før sin tid i Stiftsrådet var Per Søgaard formand for stiftets diakoniudvalg i ni år.

Stiftsrådet skal understøtte folkekirkens kerneydelser
Per Søgaard har siddet i Stiftsrådet siden 2017 og ønsker først og fremmest, at Stiftsrådet fungerer som et supplement til de mange gode og spændende initiativer, der finder sted i de enkelte sogne og i provstierne. 

- Det er vigtigt for mig, at det enkelte menighedsrådsmedlem skal kunne se sig selv i de tiltag, vi sætter på dagsordenen. Stiftsrådet skal understøtte folkekirkens fire kerneydelser: Evangeliets forkyndelse, undervisning, diakoni og mission. Det skal vi gøre gennem en række stiftsudvalg og lokale aktiviteter i et samarbejde med menighedsrådene og provstiudvalgene, så det enkelte menighedsmedlem tænker Stiftsrådet med i sine ideer, forklarer Per Søgaard.

Netop det konstruktive samarbejde er et kardinalpunkt for den nye formand. 

- Jeg kan rigtig godt lide at arbejde sammen med mange forskellige personligheder med forskellige holdninger og værdier og finde frem til, hvad vi i fællesskab kan gøre. Det er givende at forene forskellige synspunkter og finde en retning sammen, siger Per Søgaard.

Et af Stiftsrådets vigtigste aktuelle fokuspunkter migrantsamarbejdet.

- Jeg er glad for, vi har fået en migrantpræst i hvert provsti, der kan inspirere kollegaer, stå til rådighed med specialviden og ikke mindst danne rammen om et positivt stykke arbejde for vores migranter, fortæller Per Søgaard, der også vægter diakoniens området meget højt.